De woningmarkt staat ernstig onder druk. Overal in de gemeente is het voor inwoners lastig om aan een sociale huurwoning te komen. Een van de manieren om een weg uit de krapte op de woningmarkt te banen vinden is door de doorstroming te bevorderen. Veel senioren willen niet verhuizen naar een seniorenwoning omdat zij dan voor minder ruimte, meer huur zouden gaan betalen. Daarom pleit DMP-raadslid ervoor dat senioren hun oude huurprijs van de gezinswoning kunnen meenemen naar een seniorenwoning wanneer dit financieel voordeliger is. 

Ook in andere gemeenten wordt de doorstroming op de woningmarkt als groot probleem ervaren. Om de doorstroming op gang te helpen worden diverse maatregelen ingezet. Een van de mogelijke maatregelen is de mogelijkheid voor ouderen om de oude huurprijs mee te nemen naar een nieuwe seniorenwoning. In Utrecht noemt men dit de ‘Van Groot naar Beter’ regeling en in Amsterdam wordt dit de ‘Van Hoog naar Laag’ regeling genoemd. Woningbouwcorporaties nemen op deze manier de financiële barrière voor ouderen om te verhuizen naar een seniorenwoning weg. Omdat senioren vaak al tientallen jaren in een seniorenwoning wonen kan de woningbouwcorporatie de huur van een gezinswoning waarschijnlijk relatief gezien fors verhogen waarbij het wel belangrijk is dat de huurwoning voor de starter of het gezin betaalbaar blijft. 

DMP-raadslid Noah Brok heeft daarom namens de fractie vragen gesteld en hoopt dat het college snel met Woonveste om de tafel gaat om te kijken of een dergelijke maatregel ingevoerd kan worden. “Als DMP Heusden zien wij een regeling om als senior de oude huurprijs mee te nemen naar een seniorenwoning als een ideale maatregel om de doorstroming op de Heusdense woningmarkt op gang te brengen. Het mooie is dat zowel starter als senior van zo’n maatregel kan profiteren”, aldus raadslid Noah Brok.

Menu