Afgelopen raadsvergadering stond het zogenoemde voorbereidingskrediet voor de Groen bogen op de agenda. Een prachtige ontwikkeling die we als DMP van harte toejuichen. Goede onderwijshuisvesting is cruciaal voor onze leerlingen en leerkrachten. Toch waren we wel wat kritisch. We hebben namelijk de verantwoordelijkheid om voor iedere leerling goede onderwijshuisvesting te realiseren. Die ambitie hebben we ook met elkaar uitgesproken en dit is vastgelegd in het integrale huisvestingsplan oftewel IHP. Omdat we de laatste jaren aanzienlijke prijsstijgingen hebben gezien en we als raad vaak nog verrast werden door de hoogte van de uitvoeringskredieten hebben we de afspraak gemaakt om het IHP 1 x per 2 jaar opnieuw door te rekenen. Dat staat voor dit jaar op de planning maar dat inzicht is er nu nog niet. Er staan nog een vijftal grote projecten in de planning waaronder de nieuwbouw van het d’Oultremontcollege.  Om voor iedere leerling een goede school te kunnen bouwen  met dezelfde uitgangspunten, is een totaaloverzicht cruciaal om goede besluiten te kunnen nemen.

Zo is er een nieuwe rekenmethodiek bedacht voor inclusief onderwijs.  Inclusief onderwijs houdt in dat het speciaal onderwijs wordt afgebouwd en dat leerlingen eventueel met ondersteuning thuisnabij onderwijs kunnen volgen op een basisschool in de buurt. Dat is de theorie en klinkt op papier heel mooi maar werkt in de praktijk anders. Hier is vrij recent een kritisch rapport van Berenschot over verschenen. Een tweede vraag die we hebben is wat de extra kosten hiervan gaan zijn bij de Groene Bogen maar ook op de andere grote projecten die nog in de planning staan.

Een tweede punt betreft de Bijna-energie-neutraal of de energieneutraal discussie. In de ideale wereld waar we voldoende financiële middelen zouden hebben voor onderwijshuisvesting zouden we als DMP absoluut voor ENG gaan. Echter is de stap van BENG naar ENG maar heel klein en zijn de kosten voor dat laatste stukje vaak substantieel. In het raadsvoorstel wordt sterk gepleit voor het bouwen van ENG maar ook dit vinden we te vroeg in het kader van het totale IHP. Want als we nu ENG gaan bouwen dan zou het zeer raar zijn om dit bij de volgende projecten niet te doen.

 Omdat we graag meer inzicht willen om zo als raad een weloverwogen besluit te kunnen nemen hebben we samen met de VVD Heusden een motie ingediend (welke is aangenomen) met het verzoek om beide inzichtelijk te maken voor alle projecten die nog op de planning staan.

Menu