Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeenteraad bevriest kamergewijze verhuur in HeusdenIn de vergadering van 7 juli heeft de gemeenteraad, vooruitlopend op het beleid omtrent arbeidsmigranten, in beslotenheid een beleidsstuk aangenomen om kamergewijze verhuur in de gemeente Heusden per direct te bevriezen. Dit betekent een flinke stap in de goede richting als je het DMP Heusden vraagt. Een tijdje geleden stelde de fractie DMP vragen aan het college omdat zij zich zorgen maakt om de positie van starters. Huisjesmelkers kopen starterswoningen op om er arbeidsmigranten te huisvesten of om de woningen te verhuren.

Initiatiefvoorstel DMP voor bouw starters- en seniorenwoningen van tafelBalen en teleurgesteld dat is eigenlijk wel de samenvatting en het gevoel dat leeft binnen de fractie DMP. Zoals eerder bericht blijkt uit het Woonwensenonderzoek gemeente Heusden eind 2019 dat er een tekort is aan goedkope koop- en huurappartementen, kleine woningen en goedkope woningen. Het is juist nu zo belangrijk woningen te bouwen voor de juiste doelgroepen.

DMP Heusden kijkt positief terug op het afgelopen jaarTijdens de algemene beschouwing van 1 juli werd er in de Heusdense gemeenteraad ook uitvoerig gedebatteerd over de jaarrekening 2019. Namens DMP Heusden voerde raadslid Noah Brok het woord. Volgens de fractie DMP kunnen we als gemeenteraad positief terug kijken op het afgelopen jaar. Het is goed om te lezen dat de gemeente nog steeds in een degelijke financiële positie verkeert. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar stappen in de juiste richting gezet.

Manon Molenschot nieuwe fractieondersteuner voor DMPIn de raadsvergadering van 7 juli is Manon Molenschot benoemd tot fractieondersteuner. Begin 2018 kwam zij tijdens een debat over jongeren in de politiek in aanraking met JongDMP. Sindsdien heeft zij in het kader hiervan verschillende activiteiten bijgewoond, waaronder het bezoek aan de Tweede Kamer en de debatavond ‘Debatteer mee met JongDMP’.

Gemeenteraad neemt motie jeugdmedailles van DMP aanOp woensdag 1 juli vonden de jaarlijkse algemene beschouwingen plaats in de raadszaal van de gemeente Heusden. Tijdens deze vergadering wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de plannen en ambities van de gemeenteraad voor 2021. DMP Heusden diende een motie in om in de gemeente Heusden jeugdmedailles in te voeren. De voltallige gemeenteraad, op het CDA na, stemde in met de “sympathieke motie”, zoals burgemeester van Hees hem beschreef.