In de raadsvergadering van 19 december 2023 vroeg het college om een extra budget van €420.000,- beschikbaar te stellen voor 2024 om de tarieven voor ‘Hulp bij Huishouden’ te verhogen. Als DMP Heusden begrijpen we dat de tarieven onder druk staan en dat er iets moet gebeuren, maar…maken we ons ernstige zorgen over de oplopende kosten voor hulp bij huishouden en hoe we dat kunnen blijven betalen. Dit bedrag is tenslotte alleen voor 2024 en wat de jaren daarna..? Ook kunnen we het geld maar één keer uitgeven.

"We willen graag dat alle ouderen die de hulp écht nodig hebben geholpen worden, voor nu én in de toekomst. We willen niet dat ‘Hulp bij Huishouden’ eenzelfde hoofdpijndossier wordt als de jeugdzorg," stelt Jeanette Verhoofstad.Raadslid Jeanette Verhoofstad heeft namens DMP Heusden het college het volgende meegegeven:

-De tarieven van ‘Hulp bij Huishouden’ zo mogelijk af te stemmen binnen de regio zodat we als gemeenten niet met elkaar gaan concurreren. 
-Ben bedacht op tegenvallende effecten van de in te voeren inkomensafhankelijke bijdrage per 1 januari 2026. 
-Kijk breder naar oplossingen, gezien er meer ouderen komen (vergrijzing) en men langer gebruik maakt van de voorziening gezien de levensverwachting dus kosten alleen maar stijgen.

-We allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen om de ouderen die deze hulp nodig hebben te blijven helpen; 
Voor de aanbieders hun verantwoordelijkheid in de eigen bedrijfsvoering. Zowel financieel als bijvoorbeeld kijken naar innovatie en de transitie van zorgen voor, naar zorgen met.  
Voor degene die een beroep doen op de voorziening hulp bij huishouden. Vraag dit alleen aan als het écht nodig is, als je geen andere opties meer hebt. 

Voor het college/wethouder om in gesprek te gaan met de regio over deze tarieven en te zorgen dat hier overeenstemming over is vóór de nieuwe aanbesteding in 2024.  
Ook eens te kijken naar de interne bedrijfsvoering als het gaat over de toekenning van deze voorziening.

De wethouder deelt onze zorgen. Hij is met de regio in gesprek over de tarieven en neemt bovenstaande zaken mee.

Menu