Eerder is het beheer van de Bergsche Maasveren al als onderwerp aan de orde geweest in de raadsvergadering van 9 mei j;. geweest.  In deze vergadering heeft de raad, op advies van de stichting Bernse Maasveren (welke verantwoordelijk is voor het financieel beheer en de exploitatie van de veren over de Bergsche Maas) besloten om de overtocht bij het gebruik van de maasveren niet langer gratis te laten verlopen. Begin volgend jaar verandert dat: wie in een personenauto, vrachtwagen of per motor over wil, moet gaan betalen. Voor agrarisch verkeer, voetgangers, (brom)fietsers en scooterrijders blijven de overtochten gratis.
 
De invoering van betaalde overtochten is volgens de stichting noodzakelijk omdat ze jaarlijks flink inteert op de bruidsschat van 22,6 miljoen euro die ze in 2009 meekreeg van Rijkswaterstaat, bij de overdracht van de veerdiensten. Vanuit o.a. DMP zijn hier kritische vragen over gesteld. De druk richting het stichtingsbestuur is vanuit de gemeentelijke politiek behoorlijk opgevoerd. Echter als gemeenteraad kunnen we niet direct invloed uitoefenen op de wijze waarop het stichtingsbestuur dit onderdeel bestuurt en beheert. Wrang is wel dat als het stichtingsbestuur er niet in slaagt om de exploitatie rendabel te houden de rekening uiteindelijk wel bij de deelnemende gemeenten wordt gelegd.
Als raad voelen we dus een zwaar anker om onze nek….
 
Eerder hebben de vier oevergemeenten Heusden, Waalwijk, Zaltbommel en Altena ingestemd met de invoering van betaalde overtochten. Altena heeft als enige besloten dat z’n inwoners korting kunnen krijgen. Voor een abonnement van 100 euro kunnen ze een jaar lang gratis overvaren. De andere mogelijkheid is een abonnement van 20 euro; dat levert een korting op van 50 procent op het meerrittentarief. Het geld dat stichting De Bergsche Maasveren hierdoor misloopt, betaalt Altena. Dat gaat naar schatting om 250.000 euro per jaar.
 
Door de fracties Heusden-Een, CDA en D66 is er in de raadsvergadering van 19 dec. jl. een motie ingediend met het voorstel om ook hetzelfde standpunt in te nemen als de gemeente Altena, ondanks het feit dat hier eerder anders over besloten was binnen de gemeenteraad. DMP Heusden is echter stellig van mening dat juist de gebruiker van het veer moet betalen voor de overtocht en NIET (indirect) de inwoner van Heusden die hier geen gebruik van maakt. Daarnaast werd in deze motie niet duidelijk gemaakt hoe dit door de gemeente zou moeten worden betaald, of anders gezegd; waarvan dit dan ten koste zou gaan.
 
Wat ons betreft logisch dat de ruime meerderheid van de gemeenteraad het eens was met ons DMP-standpunt en niet heeft gekozen voor het voorstel van de Heusden-Een, CDA en D66 fracties. De motie werd verworpen.
Menu