Samen doen,
samen sterk!

Meer over DMP Heusden

DMP Heusden stemt voor herinrichting Vismarkt Heusden

De Vismarkt in Heusden is een iconische plek welke jaarlijks vele bezoekers trekt. Dit historische plein heeft door de jaren heen voor veel discussie gezorgd. Het gaat dan om de inrichting, het verkeer, parkeren, en andere zaken die impact hebben op de leefbaarheid. In de afgelopen 25 jaar zijn meerdere participatietraject afgerond, echter dit heeft eerder niet geleid tot het... Lees meer

DMP Heusden blijft scherp bij begroting GGD Hart voor Brabant

Dit keer ontvingen we naast de jaarstukken 2023 en begroting 2025 ook een aanpassing van de begroting 2024. Deze aanpassing is nodig omdat de algemene reserve onder het afgesproken minimum is gezakt. Daarnaast vraagt de GGD om eenmalige transitiemiddelen voor het programma ‘Transitie naar een toekomstbestendige GGD’. Lees meer

DMP Heusden kijkt tevreden terug op eerste helft bestuursperiode

Als grootste coalitiepartij van Heusden zijn we bij DMP trots op de behaalde resultaten van de afgelopen jaren en voelen we ons verantwoordelijk om in de komende jaren nog meer te bereiken. Onze wethouders en fractievoorzitter geven een terugblik op de hoogtepunten en vooruitzichten binnen hun portefeuilles. Lees meer

Onze standpunten

Weet waar wij voor staan!

Programma 2022

Als DMP Heusden zijn we ontzettend trots op onze mooie gemeente, opgebouwd uit sterke authentieke kernen. Deze trots willen we graag behouden en vergroten, samen met u! Ook de komende verkiezingen zetten we weer vol in op ‘samen doen, samen sterk’. In het verkiezingsprogramma 2022 vertellen wij wat we de komende jaren met onze mooie gemeente voor ogen hebben en onze standpunten ten aanzien van verschillende onderwerpen. Bovenaan onze ‘aanpak-lijst’ staan drie onderwerpen: 'Wonen en leefomgeving', 'Onderwijs- en sportvoorzieningen' en 'Optimale dienstverlening en burgerparticipatie'. Deze en onze andere standpunten leest u hier.

DMP Heusden kan zich voorstellen dat u betrokken wilt zijn bij ontwikkelingen in uw omgeving. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren belangrijke taken bijgekregen. De invloed van de gemeente op uw dagelijks leven wordt steeds groter. Dit vraagt naar onze mening om inspraak door inwoners. Burgerparticipatie brengt de inwoner dichter bij de bestuurlijke keuzes die belangrijk zijn voor onze gemeente. DMP vormt graag de schakel en wil dit samen met u doen, want samen zijn we sterk.

Ons team staat klaar om voor u aan de slag te gaan. Er is veel werk te doen op het gebied van wonen, verkeer, onderwijs, sport en dienstverlening. De komende jaren gaat de fractie vooral werken samen met de inwoners: de gemeente in, midden in de samenleving. Het team van DMP Heusden is er kaar voor! Wilt u samen met ons werken aan een mooier Heusden? Word lid van DMP. Samen doen, samen sterk! 

 Wonen en leefomgeving

  • Bouwen naar behoefte: voor starters, gezinnen en senioren.
  • Kansen van eigen inwoners op koop- en huurwoningen vergroten.
  • Meer geld voor de openbare ruimte (wegen, groen en speeltuintjes).
Lees meer

Onderwijs- en sportvoorzieningen

  • Goed onderwijs met passende huisvesting en voldoende ondersteuning.
  • Bereikbare, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg met versimpeling van het systeem.
  • Goede sportvoorzieningen en -verenigingen waar iedereen mee kan doen. 
Lees meer

Optimale dienstverlening en burgerparticipatie

  • Faciliterende en dienstbare gemeente die invulling geeft aan de dromen van inwoners en ondernemers.
  • Goede en snelle (digitale) dienstverlening.
  • Ondersteuning van buurtinitiatieven met uitbreiding van Buurt Bestuurt.
Lees meer

Dit is het homepage artikel.

DMP de mensen

Samen doen, samen sterk!

Martijn van Esch (wethouder)

Johan Meesters (wethouder)

René Broos (raadslid en fractievoorzitter)

Noah Brok (raadslid)

Joost Meijer (raadslid)

Ivan van Hemert (raadslid)

Marlies van Bokhoven (raadslid)

Caren Joosten-Kuijs (raadslid)

Jeannette Verhoofstad-Stupers (raadslid)

Manon Molenschot (fractieondersteuner)

Al onze mensen
Menu