Samen doen,
samen sterk!

Meer over DMP Heusden

DMP Heusden pleit voor een speeltuin a la 't Kwekkeltje in Heusden

Afgelopen raadsvergadering stond het uitvoeringsplan voor beweeg- en ontmoetruimtes in onze gemeente op de agenda. Een mooi plan waarbij bewegen maar zeker ook de verbinding en ontmoeting centraal staan. Dit uitvoeringsplan is een uitwerking van de eerder vastgestelde ‘Visie opbeweeg- en ontmoetingsruimte’, die is gebaseerd op het gedachtegoed ‘Heusden bouwt samen metinwoners aan goed bereikbare beweeg- en ontmoetlocaties’.Het uitvoeringsplan geeft kaders... Lees meer

DMP Heusden vraagt aandacht voor kansen van jongeren op een woning

Op de krappe Heusdense woningmarkt is het voor jongeren moeilijk om aan een passende woning te komen. DMP-raadslid Noah Brok (21) stelt daarom schriftelijke vragen aan het college om te kijken hoe de kansen van jongeren op een sociale huurwoning, middenhuurwoning en goedkope koopwoning de komende jaren kunnen worden vergroot. “Het is belangrijk dat er voor Heusdense jongeren een betaalbare... Lees meer

Verbetering verkeersveiligheid Tuinbouwweg heeft hoge prioriteit bij DMP

Dinsdag stond het opwaarderen en daarmee veiliger maken van de Tuinbouwweg weer op deraadsagenda. Een onderwerp waar DMP via raadslid Ivan van Hemert al jarenlang aandacht voorvraagt. Recent is er na langdurige voorbereiding begonnen met de aanleg van een vrijliggendfietspad van Elshout tot aan de Abt van Engelenlaan. Maar ook het grote stuk Tuinbouwweg vanaf deAbt van Engelenlaan tot de... Lees meer

Onze standpunten

Weet waar wij voor staan!

Programma 2022

Als DMP Heusden zijn we ontzettend trots op onze mooie gemeente, opgebouwd uit sterke authentieke kernen. Deze trots willen we graag behouden en vergroten, samen met u! Ook de komende verkiezingen zetten we weer vol in op ‘samen doen, samen sterk’. In het verkiezingsprogramma 2022 vertellen wij wat we de komende jaren met onze mooie gemeente voor ogen hebben en onze standpunten ten aanzien van verschillende onderwerpen. Bovenaan onze ‘aanpak-lijst’ staan drie onderwerpen: 'Wonen en leefomgeving', 'Onderwijs- en sportvoorzieningen' en 'Optimale dienstverlening en burgerparticipatie'. Deze en onze andere standpunten leest u hier.

DMP Heusden kan zich voorstellen dat u betrokken wilt zijn bij ontwikkelingen in uw omgeving. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren belangrijke taken bijgekregen. De invloed van de gemeente op uw dagelijks leven wordt steeds groter. Dit vraagt naar onze mening om inspraak door inwoners. Burgerparticipatie brengt de inwoner dichter bij de bestuurlijke keuzes die belangrijk zijn voor onze gemeente. DMP vormt graag de schakel en wil dit samen met u doen, want samen zijn we sterk.

Ons team staat klaar om voor u aan de slag te gaan. Er is veel werk te doen op het gebied van wonen, verkeer, onderwijs, sport en dienstverlening. De komende jaren gaat de fractie vooral werken samen met de inwoners: de gemeente in, midden in de samenleving. Het team van DMP Heusden is er kaar voor! Wilt u samen met ons werken aan een mooier Heusden? Word lid van DMP. Samen doen, samen sterk! 

 Wonen en leefomgeving

  • Bouwen naar behoefte: voor starters, gezinnen en senioren.
  • Kansen van eigen inwoners op koop- en huurwoningen vergroten.
  • Meer geld voor de openbare ruimte (wegen, groen en speeltuintjes).
Lees meer

Onderwijs- en sportvoorzieningen

  • Goed onderwijs met passende huisvesting en voldoende ondersteuning.
  • Bereikbare, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg met versimpeling van het systeem.
  • Goede sportvoorzieningen en -verenigingen waar iedereen mee kan doen. 
Lees meer

Optimale dienstverlening en burgerparticipatie

  • Faciliterende en dienstbare gemeente die invulling geeft aan de dromen van inwoners en ondernemers.
  • Goede en snelle (digitale) dienstverlening.
  • Ondersteuning van buurtinitiatieven met uitbreiding van Buurt Bestuurt.
Lees meer

Dit is het homepage artikel.

DMP de mensen

Samen doen, samen sterk!

Martijn van Esch (wethouder)

Johan Meesters (wethouder)

René Broos (raadslid en fractievoorzitter)

Noah Brok (raadslid)

Joost Meijer (raadslid)

Ivan van Hemert (raadslid)

Marlies van Bokhoven (raadslid)

Caren Joosten-Kuijs (raadslid)

Jeannette Verhoofstad-Stupers (raadslid)

Manon Molenschot (fractieondersteuner)

Al onze mensen
Menu