Samen doen,
samen sterk!

Meer over DMP Heusden

DMP Heusden kiest wéér voor beter onderhoud.

Afgelopen week stond het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP 2024-2028) voor de gemeentelijkegebouwen op de raadsagenda. Net als bij de eerdere onderhoudsplannen zoals voor groen, wegenen de openbare ruimte verlangen ook de gemeentelijke gebouwen een goed onderhoud. RaadslidIvan van Hemert , van origine bouwkundige, was hier namens DMP in zijn betoog heel helder over.Namelijk , op alle genoemde onderwerpen werd jaren terug, vanwege... Lees meer

DMP Heusden blij met aanpassingen flexwoningen Hoge Heide

DMP Heusden is tevreden met het recente besluit van het college met betrekking tot de flexwoningen bij de Hoge Heide. Het raadslid, Noah Brok, is blij met de uitwerking van de eerdere motie, waarin werd gepleit voor een kwartslag draaien van de flexwoningen. Deze aanpassing maakt niet alleen extra woningen mogelijk, maar zorgt er ook voor dat het achterliggende terrein... Lees meer

DMP Heusden stemt in met Begroting 2024

In de laatste raadsvergadering van 9 november werd de begroting voor het komend jaar besproken. Een belangrijk moment voor de gemeenteraad om in aanvulling op de geplande activiteiten en financiering toch ook nog voor eigen belangrijke onderwerpen aandacht te vragen. Een goed moment dus ook om je als politieke partij te profileren en te laten zien dat je rekening houdt... Lees meer

Onze standpunten

Weet waar wij voor staan!

Programma 2022

Als DMP Heusden zijn we ontzettend trots op onze mooie gemeente, opgebouwd uit sterke authentieke kernen. Deze trots willen we graag behouden en vergroten, samen met u! Ook de komende verkiezingen zetten we weer vol in op ‘samen doen, samen sterk’. In het verkiezingsprogramma 2022 vertellen wij wat we de komende jaren met onze mooie gemeente voor ogen hebben en onze standpunten ten aanzien van verschillende onderwerpen. Bovenaan onze ‘aanpak-lijst’ staan drie onderwerpen: 'Wonen en leefomgeving', 'Onderwijs- en sportvoorzieningen' en 'Optimale dienstverlening en burgerparticipatie'. Deze en onze andere standpunten leest u hier.

DMP Heusden kan zich voorstellen dat u betrokken wilt zijn bij ontwikkelingen in uw omgeving. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren belangrijke taken bijgekregen. De invloed van de gemeente op uw dagelijks leven wordt steeds groter. Dit vraagt naar onze mening om inspraak door inwoners. Burgerparticipatie brengt de inwoner dichter bij de bestuurlijke keuzes die belangrijk zijn voor onze gemeente. DMP vormt graag de schakel en wil dit samen met u doen, want samen zijn we sterk.

Ons team staat klaar om voor u aan de slag te gaan. Er is veel werk te doen op het gebied van wonen, verkeer, onderwijs, sport en dienstverlening. De komende jaren gaat de fractie vooral werken samen met de inwoners: de gemeente in, midden in de samenleving. Het team van DMP Heusden is er kaar voor! Wilt u samen met ons werken aan een mooier Heusden? Word lid van DMP. Samen doen, samen sterk! 

 Wonen en leefomgeving

  • Bouwen naar behoefte: voor starters, gezinnen en senioren.
  • Kansen van eigen inwoners op koop- en huurwoningen vergroten.
  • Meer geld voor de openbare ruimte (wegen, groen en speeltuintjes).
Lees meer

Onderwijs- en sportvoorzieningen

  • Goed onderwijs met passende huisvesting en voldoende ondersteuning.
  • Bereikbare, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg met versimpeling van het systeem.
  • Goede sportvoorzieningen en -verenigingen waar iedereen mee kan doen. 
Lees meer

Optimale dienstverlening en burgerparticipatie

  • Faciliterende en dienstbare gemeente die invulling geeft aan de dromen van inwoners en ondernemers.
  • Goede en snelle (digitale) dienstverlening.
  • Ondersteuning van buurtinitiatieven met uitbreiding van Buurt Bestuurt.
Lees meer

Dit is het homepage artikel.

DMP de mensen

Samen doen, samen sterk!

Martijn van Esch (wethouder)

Johan Meesters (wethouder)

René Broos (raadslid en fractievoorzitter)

Noah Brok (raadslid)

Joost Meijer (raadslid)

Ivan van Hemert (raadslid)

Marlies van Bokhoven (raadslid)

Caren Joosten-Kuijs (raadslid)

Jeannette Verhoofstad-Stupers (raadslid)

Manon Molenschot (fractieondersteuner)

Al onze mensen
Menu