Samen doen,
samen sterk!

Meer over DMP Heusden

DMP blij met Heusdense starterslening

DMP Heusden is enorm tevreden met de invoering van een nieuwe Heusdense starterslening. Met het aannemen van deze verordening krijgen starters in de gemeente Heusden meer financiële ruimte om hun eerste huis te kopen. Startersleningen zijn van groot belang voor huishoudens met een (laag) middeninkomen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Zij verdienen teveel om in aanmerking te komen... Lees meer

DMP stemt voor isolatiemaatregelen geluid Voorste Venne

In 2021 is het besluit genomen om de bibliotheek Drunen in De Voorste Venne te huisvesten. Dit is inmiddels gerealiseerd; een mooie aanvulling voor de Voorste Venne. Door de inhuizing van de bibliotheek in De Voorste Venne is een van de beschikbare multifunctionele ruimten, te weten de Utopiazaal, verdwenen. Voor de gebruikers van de Utopiazaal is geprobeerd elders in het gebouw... Lees meer

DMP blij met woningbouwimpuls

Door de raad is een besluit genomen om deel te nemen aan een rijksfinanciering voor versnelling van woningbouw in de kern Drunen. Hiervoor is eerder een aanvraag ingediend voor subsidie op grond van de regeling Woningbouwimpuls. De aanvraag en financiële bijdrage ondersteunt de bouw van 225 woningen, waarvan 80% in het betaalbare segment. Er is een rijksbijdrage aangevraagd van bijna... Lees meer

Onze standpunten

Weet waar wij voor staan!

Programma 2022

Als DMP Heusden zijn we ontzettend trots op onze mooie gemeente, opgebouwd uit sterke authentieke kernen. Deze trots willen we graag behouden en vergroten, samen met u! Ook de komende verkiezingen zetten we weer vol in op ‘samen doen, samen sterk’. In het verkiezingsprogramma 2022 vertellen wij wat we de komende jaren met onze mooie gemeente voor ogen hebben en onze standpunten ten aanzien van verschillende onderwerpen. Bovenaan onze ‘aanpak-lijst’ staan drie onderwerpen: 'Wonen en leefomgeving', 'Onderwijs- en sportvoorzieningen' en 'Optimale dienstverlening en burgerparticipatie'. Deze en onze andere standpunten leest u hier.

DMP Heusden kan zich voorstellen dat u betrokken wilt zijn bij ontwikkelingen in uw omgeving. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren belangrijke taken bijgekregen. De invloed van de gemeente op uw dagelijks leven wordt steeds groter. Dit vraagt naar onze mening om inspraak door inwoners. Burgerparticipatie brengt de inwoner dichter bij de bestuurlijke keuzes die belangrijk zijn voor onze gemeente. DMP vormt graag de schakel en wil dit samen met u doen, want samen zijn we sterk.

Ons team staat klaar om voor u aan de slag te gaan. Er is veel werk te doen op het gebied van wonen, verkeer, onderwijs, sport en dienstverlening. De komende jaren gaat de fractie vooral werken samen met de inwoners: de gemeente in, midden in de samenleving. Het team van DMP Heusden is er kaar voor! Wilt u samen met ons werken aan een mooier Heusden? Word lid van DMP. Samen doen, samen sterk! 

 Wonen en leefomgeving

  • Bouwen naar behoefte: voor starters, gezinnen en senioren.
  • Kansen van eigen inwoners op koop- en huurwoningen vergroten.
  • Meer geld voor de openbare ruimte (wegen, groen en speeltuintjes).
Lees meer

Onderwijs- en sportvoorzieningen

  • Goed onderwijs met passende huisvesting en voldoende ondersteuning.
  • Bereikbare, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg met versimpeling van het systeem.
  • Goede sportvoorzieningen en -verenigingen waar iedereen mee kan doen. 
Lees meer

Optimale dienstverlening en burgerparticipatie

  • Faciliterende en dienstbare gemeente die invulling geeft aan de dromen van inwoners en ondernemers.
  • Goede en snelle (digitale) dienstverlening.
  • Ondersteuning van buurtinitiatieven met uitbreiding van Buurt Bestuurt.
Lees meer

Dit is het homepage artikel.

DMP de mensen

Samen doen, samen sterk!

Martijn van Esch (wethouder)

Johan Meesters (wethouder)

René Broos (raadslid en fractievoorzitter)

Noah Brok (raadslid)

Joost Meijer (raadslid)

Ivan van Hemert (raadslid)

Marlies van Bokhoven (raadslid)

Caren Joosten-Kuijs (raadslid)

Jeannette Verhoofstad-Stupers (raadslid)

Manon Molenschot (fractieondersteuner)

Al onze mensen
Menu