In de raadvergadering van 27 september heeft de fractie van DMP Heusden met het nieuwe waterplan ingestemd. Namens de fractie van DMP Heusden voerde nieuweling Marlies van Bokhoven voor het eerst het woord. Gezien het huidige klimaat en de grote veranderingen was een waterplan voor de gemeente hard nodig. Als DMP Heusden vinden we het erg belangrijk dat wateroverlast en hitte stress aangepakt wordt in de gemeente Heusden, gezien de klimaatverandering is het noodzaak om hierop in te spelen.

Kort samengevat staat in het waterplan weergegeven:

• waar welke knelpunten zitten in onze gemeente
• met welke middelen deze knelpunten het beste opgelost kunnen worden
• wat de kosten zijn om deze oplossingen uit te voeren in de komende 4 jaar
• er is in beeld waar en wanneer er onderhoud uitgevoerd moet worden
• Zowel de knelpunten als het onderhoud gaan planmatig uitgevoerd worden zodat we de wateroverlast aan kunnen pakken.
• Met een nieuwe staffeling voor de rioolheffingen gaan huishoudens die zuinig omgaan met water minder betalen dan de huishoudens die veel water verbruiken.

De gemeente gaat ook inzetten op een afkoppelcoach bedrijventerreinen, actualiseren meetnet Water en er is eenstimuleringsbijdrage voor particulieren om het hemelwater af te koppelen van de riolering en op te vangen op eigen terrein. We zullen als gemeente samen moeten kijken naar oplossingen om wateroverlast te beperken, dit wil zeggen dat we bij bestaande gebouwen en woningen het hemelwater af moeten gaan koppelen van de riolering en op eigen terreinopvangen.

Bij vervangen van riolering en of straatwerk moetprojectmatig en doelgericht gekeken worden hoe we de wateroverlast aanpakken en zorgen dat we voorbereid zijn op de toekomst. De stimuleringsregeling en voorlichting aan inwoners en ondernemers is daarom van groot belang, DMP Heusden vindt dan ook dat de gemeente hier vol op in moet zetten zodat iedereen er zich van bewust is dat we dit samen moeten doen! DMP Heusden heeft de gemeente opgeroepen om het goede voorbeeld te geven

Menu