• Veilige wegen naar scholen, sportvoorzieningen en dorpscentra.
  • Een fietsveilige gemeenten doormiddel van een integraal fiets(paden)plan.
  • Meer aandacht voor de aanpak van drugscriminaliteit en voorlichting op scholen.

DMP Heusden vindt veiligheid heel belangrijk. In eerste plaats willen wij de aanleg en behoud van veilige verkeersverbindingen voor alle groepen deelnemers. Denk hierbij aan ouderen of fietsende jeugd. Van heel andere orde is het terugdringen van drugsgebruik en aandacht voor het bestrijden van drugsoverlast. Ook hiervoor wil DMP de hoogste aandacht.

Veiligheid is ook in Heusden essentieel voor de leefbaarheid. Veiligheid is een breed begrip en bovendien is de beleving van veiligheid voor iedereen anders. DMP Heusden richt zich op een hoog veiligheidsniveau voor onze inwoners en iedereen die hier aanwezig is. Hierbij gaat het om zowel, verkeersveiligheid, brandveiligheid en veiligheid tijdens rampen en crises, maar evengoed de sociale veiligheid.

Lees meer hierover in ons partijprogramma.

Menu