• Duurzaam ondernemen gericht op innovatieve ontwikkeling.
  • Isoleren van panden en zon-op-dak zijn kleine belangrijke stappen in de energietransitie.
  • Natuurgebieden moeten toegankelijk zijn en blijven voor fiets- en wandelrecreatie.

DMP Heusden wil een vooruitstrevende en innovatieve voortgang in de energietransitie. De afgelopen twee jaar is in de Regio Hart van Brabant hard gewerkt aan een ‘Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)’. DMP Heusden volgt de komende jaren de regionale koers in de energietransitie om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. Concreet gaat het in dit plan vooral nog over zon- en windenergie. Aan de andere kant zijn deze energiebronnen weersafhankelijk. Dit heeft als gevolg dat de energievoorziening ook onzeker kan zijn. We moeten onderzoeken hoe we de opgewekte energie efficiënt kunnen opslaan. Om ze vervolgens op het gewenste moment, bijvoorbeeld in de avond of nacht als de zon niet meer schijnt, te gebruiken. Naast deze omvangrijke vraagstukken blijven relatief kleine opgaves zoals isoleren en zon-op-dak heel belangrijk. Daar is nog een hele wereld te winnen.

Lees meer hierover in ons partijprogramma.

Menu