• Goed onderwijs met passende huisvesting en voldoende ondersteuning.
  • Bereikbare, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg met versimpeling van het systeem.
  • Goede sportvoorzieningen en -verenigingen waar iedereen mee kan doen. 

Onderwijs legt de basis voor onze jongste inwoners. Prioriteit van DMP Heusden is dat iedereen mee kan doen in de (inclusieve) samenleving. We gaan uit van wat mensen wél kunnen en kansen zijn niet afhankelijk van waar je wieg staat. We zien kansen en talenten van onze jonge inwoners en in onze gemeente is het voor ieder kind mogelijk om deze talenten te benutten. ‘Een leven lang leren’ voor een ieder van ons bereikbaar.

Dat sport en bewegen belangrijk is, weten we allemaal. Het is niet alleen leuk en gezond maar goede sportvoorzieningen kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van doelen binnen het sociaal domein. Sport is een prachtig middel om de samenleving te (ver)binden. Heusden kent tal van sportverenigingen en sportactiviteiten waar mensen elkaar ontmoeten. Ook beweging voor ouderen is voor DMP Heusden erg belangrijk. Beweging houdt mensen niet alleen gezond maar kan ook leiden tot ontmoeting en voorkomt sociaal isolement.

DMP Heusden wil sporten stimuleren en samenwerking tussen sportverenigingen bevorderen om het sporten nog toegankelijker te maken. Wij willen dat jonge kinderen meer in aanraking komen met sport door het stimuleren van bijvoorbeeld het 'sportkompas’ van Stichting de Schroef. Het Heusdens Sportakkoord zetten we graag voort.

Lees meer hierover in ons partijprogramma.

Menu