• Sterke centra met voldoende winkels.
  • Goede bedrijventerreinen die ondernemerschap stimuleren om wonen en werken te combineren. 
  • Maatwerk voor agrarische ondernemers voor een toekomstbestendige landbouwsector. 

DMP Heusden zou graag zien dat de ondernemers binnen onze mooie gemeente wat efficiënter bediend zouden kunnen worden. We denken daarbij aan een ondernemersspreekuur. Daar kan de ondernemer met zijn plannen terecht bij een multidisciplinair team, bij mensen van bijvoorbeeld Milieu, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. Niet met een plan langs de verschillende loketjes maar samen, snel en efficiënt kijken naar wat mogelijk is.

Een ondernemer redeneert vaak vanuit een ander perspectief dan iemand met een ambtelijke achtergrond. Bij een ondernemer speelt de factor tijd vaak een grote rol en het ambtelijke apparaat wil graag zeker weten dat alle procedures en processen op de juiste wijze worden doorlopen. Door multidisciplinair naar plannen te kijken kunnen we aan de voorkant een hoop onduidelijkheid weg nemen voor ondernemers en zo hopelijk ook de stroperigheid in sommige besluitvormingsprocessen.

Lees meer hierover in ons partijprogramma.

 

Menu