• Voldoende jongerenfaciliteiten en versterken van jongerenwerkers.
  • Verbeteren fietsveiligheid rondom d'Oultremontcollege.
  • Jongeren actief betrekken bij de lokale politiek.

Vertegenwoordiging in alle leeftijden is belangrijk voor DMP Heusden. Vandaar de oprichting van JongDMP. Jongeren zijn vaak onvoldoende vertegenwoordigd in de samenleving en dat vinden wij onterecht. Op de lijst van DMP Heusden zijn dan ook jongeren verkiesbaar. DMP Heusden wil jongeren een podium bieden. Bij JongDMP kunnen zij hun stem laten horen, meedenken, beslissen, ontwikkelen en zich vormen.

Als DMP Heusden maken we ons hard voor meer vertegenwoordiging van jongeren in politiek. Dat doen we niet alleen binnen onze partij maar we steunen ook gemeentelijke initiatieven of initiëren die. Zo hebben ze jeugdlintjes, een motie om jongeren meer bij de politiek te betrekken en verbeterde sport en speelveldjes gerealiseerd. Alles met als doel om meer jongeren bij de gemeentelijke politiek te betrekken.

Lees meer hierover in ons partijprogramma.

Menu