In 2021 is het besluit genomen om de bibliotheek Drunen in De Voorste Venne te huisvesten. Dit is inmiddels gerealiseerd; een mooie aanvulling voor de Voorste Venne.
Door de inhuizing van de bibliotheek in De Voorste Venne is een van de beschikbare multifunctionele ruimten, te weten de Utopiazaal, verdwenen. Voor de gebruikers van de Utopiazaal is geprobeerd elders in het gebouw een alternatieve plek te bieden. Hiervoor is een plan uitgewerkt met het doel om de multifunctionaliteit van de accommodatie te vergroten, met een ontmoetingsfunctie voor ouderen en een meer op jongeren afgestemde programmering in de Vennezaal. Hiervoor is het echter wel nodig dat er geluidsisolerende maatregelen worden genomen. Dit vraagt om een extra financiering.

Een lokaal, bruisend cultureel centrum, dat is wat we met elkaar voor ogen hadden bij de Voorste Venne. We hebben daarom dan ook complimenten overgebracht aan het bestuur van de Voorste Venne. Enkele jaren geleden was het vaak ‘stil’ wanneer je een bezoek bracht aan de Voorste Venne. Deelnemers vonden hun weg naar hun eigen activiteiten, maar bruisend was het toen nog niet te noemen. Met de toevoeging van het cafe, de bibliotheek, de entree en toevoeging van lokale activiteiten voor bijv. Ouderen, zien we dat het geheel als cultureel centrum van Heusden leeft. Het voorliggende voorstel is nog een laatste zetje in de rug om te komen tot een volwaardig cultureel centrum waarin ook voldoende ruimte is voor evenementen met name voor jongeren. 

Maar tijdens de behandeling heeft DMP ook enkele kritiekpunten belicht. We werden als gemeenteraad in de afgelopen jaren meermaals geconfronteerd met financiële tegenvallers, omdat onderdelen welke eerder waren begroot niet werden gerealiseerd en alsnog opnieuw moesten worden ingepland. In de afgelopen periode had de planning en uitvoering het karakter van een salamitactiek. De Voorste Venne nadert zijn voltooiing dus we gaan ervan uit hierin geen tegenvallers meer mogen verwachten. We hebben aangegeven dat we voor de de periode verwachten we dat de verschillende besturen (die gebruik maken van de Voorste Venne) optimaal en efficiënt gaan samenwerken zodat in de toekomst de gemeentelijke bijdrage kan worden terug gebracht en de Voorste Venne als cultureel centrum zelfstandig bestaansrecht heeft.

Menu