Door de raad is een besluit genomen om deel te nemen aan een rijksfinanciering voor versnelling van woningbouw in de kern Drunen. Hiervoor is eerder een aanvraag ingediend voor subsidie op grond van de regeling Woningbouwimpuls. De aanvraag en financiële bijdrage ondersteunt de bouw van 225 woningen, waarvan 80% in het betaalbare segment. Er is een rijksbijdrage aangevraagd van bijna € 1,4 mln De rijksregeling Woningbouwimpuls is bedoeld voor de versnelling van de woningbouw; een van de meest belangrijke politieke opdrachten (ook voor onze gemeente).

De gemeenteraad heeft daarbij besloten om €1.381.814 van de algemene reserves te gebruiken voor dit project, om zo de gemeentelijke cofinanciering van 50% te kunnen betalen bij toekenning van de gevraagde rijksbijdrage. Voorwaarde is dat er minimaal 200 woningen gebouwd gaan worden in deze keer. Betaalbare woningen zijn sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens en koopwoningen met een verkoopprijs tot en met € 390.000. De gemeente moet binnen 3 jaar na toekenning van de Woningbouwimpuls starten met de bouw van de eerste woningen. De bouw van alle woningen moet binnen 10 jaar zijn gestart. Een besluit wat dus prima past binnen de ambitie van het college. Hier werd door alle partijen mee ingestemd.

Inmiddels hebben we ook te horen gekregen dat de middelen vanuit het Rijk aan de gemeente beschikbaar worden gesteld. Een mooie kans voor Heusden om binnen een korte termijn voor een relatief laag budget een grote hoeveelheid woningen toe te voegen in Drunen!

Menu