Als grootste coalitiepartij van Heusden zijn we bij DMP trots op de behaalde resultaten van de afgelopen jaren en voelen we ons verantwoordelijk om in de komende jaren nog meer te bereiken. Onze wethouders en fractievoorzitter geven een terugblik op de hoogtepunten en vooruitzichten binnen hun portefeuilles.

Bouwen en Wonen: Ambitieus en Toekomstgericht
Wethouder Johan Meesters zet zich in voor het ambitieuze 'bouwen, bouwen, bouwen'. “We hebben naast het realiseren van veel nieuwe woningen ook voor ongeveer 1300 woningen de eerste besluiten genomen,” aldus Meesters. Door als gemeente gunstige omstandigheden te creëren, kunnen we blijven bouwen en voorzien in de behoeften van onze inwoners. Specifieke maatregelen richten zich op het bieden van meer kansen voor jongeren op een huurwoning en het vergemakkelijken van doorstroming voor ouderen. Daarnaast zetten we in op kwalitatief hoogwaardige en duurzame woningen, met maatwerk zoals bouwkavels voor particulieren, CPO-projecten, tiny houses en andere alternatieve woonvormen. Daarnaast geven we Drunen een flinke woningbouwimpuls met extra ondersteuning vanuit het Rijk. Ook geven we starters meer kans op een woning door de invoering van een starterslening.

Financiën, Economie en Sport: Vooruitgang en Voorzieningen
Wethouder Martijn van Esch benadrukt de gezonde staat van de gemeentelijke financiën en de ondersteuning van lokale ondernemers via de economische visie ‘Samen. Werken. Heusden.’ “Op het gebied van Sport hebben we in Heusden een hoog voorzieningenniveau,” zegt Van Esch. De komende jaren worden er nog meer stappen gezet om inwoners in beweging te krijgen, met projecten zoals de aanleg van een kunstgrasveld bij VV Nieuwkuijk en de planvorming rondom sportpark De Hoge Heide in Vlijmen. We blijven investeren in hoogwaardige sportaccommodaties en zorgen ervoor dat deze ook een ontmoetingsfunctie hebben voor de gemeenschap. 

Fractievoorzitter: Focus en Samenwerking
Fractievoorzitter René Broos is tevreden met de voortgang en de inzet van de wethouders. “Deze tussentijdse terugkoppeling geeft ons een goed inzicht in de voortgang en helpt ons focussen op de onderdelen waar we nog extra inzet moeten leveren,” aldus Broos. Voor de toekomst blijven we inzetten op goede schoolgebouwen en Multifunctionele Accommodaties (MFA's) in de grotere kernen, omdat deze essentieel zijn voor de lokale samenleving. Daarnaast blijven we investeren in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en streven we naar meer samenwerking binnen het onderwijs door de vorming van Integrale Kindcentra (IKC’s). Ook zetten we in op intensieve samenwerking tussen het Jeugd en Gezinsteam en het onderwijs, en blijven we ons voortdurend inzetten voor duurzaamheid.

Met deze gezamenlijke inspanningen en ambities zet DMP Heusden zich in voor een betere toekomst voor alle inwoners. We blijven bouwen aan onze gemeente, zorgen voor een gezonde financiële basis, ondersteunen lokale ondernemers en investeren in hoogwaardige sportvoorzieningen en onderwijs. Door voortdurende inzet en samenwerking streven we naar een duurzame en leefbare gemeente voor iedereen.

Menu