DMP Heusden is enorm tevreden met de invoering van een nieuwe Heusdense starterslening. Met het aannemen van deze verordening krijgen starters in de gemeente Heusden meer financiële ruimte om hun eerste huis te kopen. Startersleningen zijn van groot belang voor huishoudens met een (laag) middeninkomen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Zij verdienen teveel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar hebben onvoldoende inkomen of kapitaal opgebouwd om een volledige hypotheek te verkrijgen voor de aankoop van hun eerste woning. Met de aanvulling van een starterslening kunnen zij nu toch hun droom van een eigen huis realiseren.


In 2014 was deze regeling er ook al eens maar deze is toen gestopt omdat de provincie geen deelnemer meer zou zijn bij het verstrekken van de leningen. Nu, na 10 jaar, is de starterslening terug in de gemeente Heusden. Dankzij onder andere de inzet van DMP-wethouder Johan Meesters en de DMP-fractie krijgen Heusdense starters nu meer financiële ruimte om hun eerste woning te kunnen kopen. In onze gemeente Heusden worden jaarlijks ongeveer 260 woningen verkocht binnen de maximale koopsom. Ongeveer 3% van deze woningen aangekocht met behulp van een starterslening. Dit betekent dat we jaarlijks ongeveer acht startersleningen kunnen verstrekken. Met een gemiddelde lening van € 25.000 per huishouden, komt dit neer op een jaarlijks benodigd budget van € 200.000. De gemeenteraad heeft dit budget nu vrijgemaakt.

Bij DMP Heusden geloven we sterk in het ondersteunen van onze jonge huishoudens en het bevorderen van hun kansen op de woningmarkt. We zijn trots op de rol die onze fractie en wethouder Johan Meesters hebben gespeeld in het realiseren van deze belangrijke maatregel. DMP pleit al langer voor een Heusdense starterslening omdat voor heel veel starters in Heusden een koophuis onbetaalbaar is geworden. Daarnaast pleit DMP ervoor om te blijven inzetten op de bouw van voldoende woningen, de starterslening is een goede maatregel om starters financieel een extra impuls te geven maar de woningnood pakken we pas echt aan als we voldoende goedkope koopwoningen blijven bouwen. Hier maakt DMP Heusden zich al jaren hard voor en dit zullen we ook blijven doen.

Menu