Afgelopen week stond het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP 2024-2028) voor de gemeentelijke
gebouwen op de raadsagenda. Net als bij de eerdere onderhoudsplannen zoals voor groen, wegen
en de openbare ruimte verlangen ook de gemeentelijke gebouwen een goed onderhoud. Raadslid
Ivan van Hemert , van origine bouwkundige, was hier namens DMP in zijn betoog heel helder over.
Namelijk , op alle genoemde onderwerpen werd jaren terug, vanwege noodzakelijke bezuinigingen,
gekozen voor het principe “heel en veilig”. Dat blijkt een absoluut te laag niveau. Als je daar in blijft
hangen dan zie je alles om je heen in verval raken en dat later ook de kosten voor herstel heel snel
op zullen lopen. Maar je hoeft ook niet te overdrijven met onderhoud. Het nu door het college
voorgestelde niveau betekent dat er geen verval of achterstallig onderhoud wordt toegestaan en dat
vinden wij prima.

De meeste gebouwen moeten bovendien ook nog worden verduurzaamd en wij stemmen er mee in
om dat zoveel mogelijk gelijktijdig met het groot onderhoud uit te voeren. Dit plan maakt dit
mogelijk omdat er hiervoor nu ook het benodigde geld wordt meegegeven.


De gemeente heeft 180 gebouwen en objecten. Van deze gebouwen is in 2019 een prioriteitenlijst
met 11 objecten voor verduurzaming vastgesteld. De grootste energieverbruikers zijn al of worden
snel aangepakt. Voorbeelden hiervan zijn zwembad die Heygrave, sportzaal de Vennen en de Kubus
in Oudheusden. Voor deze overige prio 11 gebouwen worden steeds aparte adviezen aan ons als
gemeenteraad ter instemming voorgelegd.


Van de gemeentelijke gebouwen en objecten zijn er 46 rechtstreeks in het plan opgenomen. De 27
scholen en gymzalen zijn in een ander integraal huisvestingsplan opgenomen. Bij het merendeel van
de overige kleinere objecten vindt onderhoud plaats op basis van meldingen.
Om alle werkzaamheden op basis van dit nieuwe MJOP uit te voeren is het noodzakelijk om het
jaarlijks budget te verhogen met € 467.000.- en daarnaast voor verduurzaming € 2.573.000,- voor
de periode 2024 t/m / 2030 op te nemen in de begroting.


Dit zijn forse bedragen, maar we kunnen niet hebben dat we straks geen fatsoenlijke
gebouwen/sportgebouwen of andere voorzieningen meer hebben. Bovendien geeft Heusden
hiermee ook het voorbeeld om door te gaan met verduurzamen.

Menu