DMP Heusden is tevreden met het recente besluit van het college met betrekking tot de flexwoningen bij de Hoge Heide. Het raadslid, Noah Brok, is blij met de uitwerking van de eerdere motie, waarin werd gepleit voor een kwartslag draaien van de flexwoningen. Deze aanpassing maakt niet alleen extra woningen mogelijk, maar zorgt er ook voor dat het achterliggende terrein toegankelijk blijft, terwijl de afstand tot bestaande woningen wordt vergroot. DMP hoopt dat een deel van de woningen nu specifiek wordt toegewezen aan Heusdense jongeren. 

Een andere positieve verandering is de herziening van de wijze van toewijzing voor de flexwoningen op de Hoge Heide. Het college heeft besloten om niet alleen spoedzoekers, gezien de intense druk op de woningmarkt, als doelgroep voor deze woningen aan te wijzen. Brok benadrukt de belangrijkheid van het voorrangsbeleid voor inwoners met binding met de gemeente Heusden en hoopt dat de recent aangenomen motie voor het toewijzen van een percentage woningen aan jongeren tussen 23 en 27 jaar praktisch ten uitvoer wordt gebracht. Wat DMP betreft zijn de flexwoningen op de Hoge Heide een geschikt type woningen om toe te wijzen aan jongeren. 

"DMP Heusden beschouwt deze flexwoningen als een geschikte oplossing om jongeren met een urgente behoefte aan woonruimte te ondersteunen," aldus Brok. Hij benadrukt het belang van het luisteren naar inwoners en prijst het college voor het niet beperken van de woningen tot spoedzoekers alleen. DMP kijkt hoopvol uit naar een vlotte start van de bouw, in de overtuiging dat deze flexwoningen niet alleen een oplossing tegen de woningnood bieden, maar ook een veelbelovende voorbode zijn voor toekomstige projecten waarin flexwoningen kunnen worden gerealiseerd. 

Menu