In een betoog tijdens de recente raadsvergadering van de Heusdense gemeenteraad heeft raadslid Marlies van Bokhoven, namens de fractie DMP Heusden, een krachtige oproep gedaan voor meer zorgvuldigheid in de plannen rondom de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Van Bokhoven benadrukte dat het cruciaal is dat de gemeente Heusden haar verantwoordelijkheid neemt, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de belangen van de inwoners.

Een van de belangrijkste kwesties waar Van Bokhoven zich over uitsprak, betrof de realisatie van een energiehub. Ze erkende de noodzaak van opslagcapaciteit om overbelasting van het energienetwerk te voorkomen. Echter, ze uitte herhaaldelijk haar bezorgdheid over het plaatsen van windmolens in de gemeente.

Het raadslid uitte ook kritiek op het haalbaarheidsonderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd. Ze betoogde dat het onderzoek te eenzijdig gericht is op zonne- en windenergie, terwijl andere innovatieve technologie├źn, zoals waterstof, niet buiten beschouwing moeten worden gelaten. Daarnaast vroeg ze om meer gedetailleerde informatie over opslagmogelijkheden en de impact ervan op het gebied, inclusief de afmetingen van opslagcontainers en bekabeling.

Daarnaast benadrukte het raadslid het belang van overleg met buurgemeenten, aangezien de impact van een energiehub met windmolens de gemeentegrenzen overstijgt. Ze vroeg of er al gesprekken waren gevoerd en wat daaruit was voortgekomen.

Van Bokhoven wees tenslotte op de beschermde status van Bokhoven als dorpsgezicht en het energielandschap van 's-Hertogenbosch dat geen ruimte zou bieden voor windturbines in de Bokhovense polder. Ze vroeg waarom deze aspecten niet eerder waren meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek.

Tot slot benadrukte Van Bokhoven het belang van een participatietraject en vroeg om verduidelijking over de betrokkenheid van omwonenden, belanghebbenden en buurgemeenten.

Het betoog van raadslid Marlies van Bokhoven benadrukt het belang van een grondige en zorgvuldige aanpak bij de plannen voor de energiehub in Heusden. De gemeenteraad zal naar verwachting verder debatteren over deze kwesties en de toekomstige stappen bepalen.

Menu