Dinsdag stond het opwaarderen en daarmee veiliger maken van de Tuinbouwweg weer op de
raadsagenda. Een onderwerp waar DMP via raadslid Ivan van Hemert al jarenlang aandacht voor
vraagt. Recent is er na langdurige voorbereiding begonnen met de aanleg van een vrijliggend
fietspad van Elshout tot aan de Abt van Engelenlaan. Maar ook het grote stuk Tuinbouwweg vanaf de
Abt van Engelenlaan tot de Voordijk in Vlijmen is al jaren heel onveilig. De kapot gereden bermen
laten zien dat de weg gewoon te smal is voor het autoverkeer, het vrachtverkeer en zeker ook voor
de hedendaagse landbouwvoertuigen. Voor de fietsers en voetgangers is er helemaal geen veilig
plekje meer over. Tijd dus voor snelle verbetering van deze situatie.

Vorig jaar februari hebben wij
een amendement ingediend om deze onveilige weg en de kruispunten, rigoureus aan te pakken.
Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente ondertussen een extern bureau onderzoek laten doen
naar de huidige verkeersintensiteit en ligt er nu een afwegingsnotitie met mogelijke oplossingen. Als
je dit advies leest en de prognoses ziet van de verkeerstoename als Geerpark klaar is en de
Tuinbouwweg zoals DMP wil een rondwegfunctie krijgt, dan zie je dat er echt snel een verbetering
moet komen.
De voltallige raad heeft nu ingestemd met het uitwerken van de voorkeursvariant waarbij aan de zuidzijde van de Tuinbouwweg, tussen de Abt van Engelenlaan en Mommersteeg een vrijliggend in twee richtingen te berijden fietspad wordt gerealiseerd, de Tuinbouwweg tussen de Abt van Engelenlaan en Voordijk wordt verbreed en er een robuuste oplossing komt voor de kruising Mommersteeg-Tuinbouwweg.


Uiteraard wordt er meer gedaan, maar dat vloeit wellicht voort uit de nadere uitwerking.
We snappen dat niet alles kan, maar verbetering van de (fiets)veiligheid moet voor ons helemaal
voorop staan! Het verbreden van de Tuinbouwweg, aanleg van het vrijliggend fietspad en het veiliger maken van
alle kruispunten is precies wat DMP wil. Bomenkap zal nodig zijn maar moet wel gecompenseerd
worden met nieuwe bomen. De wethouder heeft van ons meegekregen dat hij alle kansen moet aangrijpen om het project te
versnellen. Hij heeft ons toegezegd dat hij voor de zomer terugkomt bij de gemeenteraad om een
voorbereidingskrediet te vragen, dat is de volgende stap. DMP is blij dat er nu een startnotitie ligt en het college de hoogste prioriteit geeft aan het
opwaarderen en daarmee veel veiliger maken van dit hele stuk Tuinbouwweg.

Menu