Dinsdag 14 februari werd door de gemeenteraad unaniem ingestemd met het nieuwe groenbeleidsplan. Hierbij werd het oude plan van 2014 ingetrokken. Een zucht van verlichting na jaren van achteruitgang van het gemeentelijk groen, aldus ons raadslid Ivan van Hemert in zijn betoogDMP heeft zich afgelopen jaren voortdurend druk gemaakt over het vele onooglijke groen in onze gemeenten. Versleten groen wachtte op vervanging en waar er beplanting vervangen moest worden kwam er vaak gazongras voor terug. Ook was er begonnen met het aantal bomen in de kernen met 10 % te verminderen. Dit alles op basis van jaren geleden vastgesteld bezuinigingsbeleid dat op termijn 10% minder onderhoudskosten op zou moeten leveren. 

Heusden een groene gemeente was ook toen ons credo, maar de staat waar het groen in verkeerde en bomen die verdwenen was bij vele inwoners steeds vaker een doorn in het oog. Menig keer hebben wij aangehaald dat we veel te lang in deze verschraling zijn blijven hangen. Gelukkig hebben we nu de mogelijkheden om een betere weg in te slaan en op plaatsen is daar al mee gestart. Vooral door slimmer te werken en geschiktere beplanting en bomen te kiezen zal aan de hand van dit plan ook de 10% besparingop onderhoud haalbaar zijn. Daarnaast zal er meer gekozen worden voor biodiversiteit.

Van Hemert vroeg ook aandacht voor betrokkenheid van bewoners want de kans geven om mee te denken over hun leefomgeving kan mooie resultaten opleveren. De Newtonlaan in Vlijmen is daar een recent voorbeeld van. Tot slot heeft DMP aandacht gevraagd voor de overlast van bomen zoals in de Van Leeuwenhoeklaan en Groen van Prinstererlaan in Vlijmen.Als hier de herinrichting nog even op zich laat wachten kan er wellicht meer worden gesnoeid. Opnieuw een mooi plan dat in het belang is van al onze inwoners. Complimenten aan het college en de uitvoerende organisatie, maar nu wel snel aan de slag er mee

Menu