Door de bewoners van de Drietrompetterstraat in Heusden-vesting wordt al jaren veel overlast ervaren van het vrachtverkeer en het laden en lossen van goederen voor twee horeca-ondernemers met een vestiging aan de Vismarkt. De Drietrompetterstraat is een smalle doodlopende straat en is niet echt berekend op veel verkeer en zwaar vrachtverkeer. Door het vorige college is eerder een voorlopige maatregel voorgesteld; het verschuiven van het laden en lossen door parkeerruimte hiervoor te creëren aan de oostzijde van de Stadshaven. De bewoners vinden echter dat hiermee de overlast van het vrachtverkeer niet is opgelost (vrachtwagens blijven door de Drietrompetterstraat rijden) en hebben dit voorgenomen besluit voorgelegd aan de rechter. De rechter heeft dit besluit vernietigd en draagt het college op een nieuw besluit te nemen ter voorkoming van de overlast.

DMP Heusden vind dat een definitieve oplossing niet kan wachten totdat een groter plan met beterkking tot de inrichting van Vismarkt en omgeving (waaraan nu met betrokken partijen wordt gewerkt) is uitgewerkt. DMP Heusden stelt de wethouder voor om voor deze straat op korte termijn een verkeersbesluit te nemen en voor deze straat een vrachtwagenverbod in te stellen. Ervaringen kunnen dan worden meegenomen in de vaststelling van het grotere plan. Daarnaast ‘dwingt’ dit verbod de betreffende horeca-ondernemers om betere afspraken te maken met leveranciers (kleinere bestelwagens via de Drietrompetterstraat of vrachtwagens via de Vismarkt).

DMP Heusden heeft ervoor gekozen om hierover vragen te stellen aan het college, met de bedoeling dat de wethouder dit verder in samenwerking met bewoners concreet gaat uitwerken. De reactie van het college op deze vragen (van DMP én VVD) zullen we zeker ook publiceren op onze website.

Menu