Op 24 juni jongstleden heeft raadslid Jeannette Verhoofstad namens DMP Heusden schriftelijke vragen gesteld aan het collegeover de kruising Mommersteeg-Tuinbouwweg in Haarsteeg. Jarenlang staat de kruising Mommersteeg-Tuinbouwweg bekend als zeer gevaarlijk voor alle weggebruikers. Slecht (over)zicht, ‘tunnelvisie’ vanwege de bomenrijen op de Tuinbouwweg die maken dat men de kruising niet ziet, hard rijden en voorrang nemen door onlogische verkeerssituatie, waardoor er met regelmaat ongelukken gebeuren. Ongevallen variërend in hevigheid, van blikschade tot ernstig lichamelijk letsel. Ouders durven hun kinderen hier niet meer te laten fietsen en helaas is dit een terechte zorg. Het dieptepunt was 18 juni jongstleden. toen er door een botsing op de kruising een bestuurder de gevel van een huis ramde. Laat dit het laatste ongeval zijn!

Meerdere malen zijn er, vanuit verschillende kanten en via diverse kanalen, zorgen geuit over de verkeersveiligheid van deze kruising in Haarsteeg. Op 1 november 2021 hebben de bewoners van de Mommersteeg nog een ingezonden brief gestuurd welke op 2 februari 2022 is geagendeerd in de informatievergadering ruimte. Bespreking leverde een toezegging op dat de wethouder in gesprek zou gaan met de bewoners van de Mommersteeg over een oplossingAl diverse inspanningen zijn door de gemeente gedaan om deze kruising aan te pakken. Zonder volledig te zijn; verkeerssluizen op de Mommersteeg, verlichting in het asfalt gefreesd op de Tuinbouwweg, ribbels op de Tuinbouwweg en zig-zagmarkering op de Tuinbouwweg.
Er zijn nu voldoende signalen geweest dat er echt op zeer korte termijn ingegrepen dient te worden in de verkeersveiligheid van deze kruising. Wachten op de maatregelen die genomen gaan worden voor deze kruising als de nieuwe randweg een feit is, is voor DMP Heusden geen optie meer.
De maat was vol, actie is vereist.

Op 12 juli jongstleden zijn de schriftelijke vragen beantwoord. Het college erkent het gevaar van de kruising en geeft aan de kruising veiliger te willen maken. Direct na de zomer 2022 start een verkeersbureau het onderzoeknaar de opwaardering van de Tuinbouwweg met extra aandacht om er een robuuste kruising van te maken. De resultaten van het onderzoek zijn ‘maatgevend’ voor de definitieve maatregel die op ditkruispunt kan worden toegepast. Vooruitlopend hierop wordt nagegaan of de situatie met kleine, tijdelijke maatregelen kan worden verbeterd.  In september 2022 wordt op de Tuinbouwweg een tweetal drempels aangebracht. Deze komen zowel aan de oost- als aande westzijde voor de kruising met de Mommersteeg te liggen. Tevens worden nog voor de zomervakantie ter hoogte van de kruising waarschuwingsborden geplaatst welke de weggebruikers attenderen op de gevaarlijke kruising.

DMP is blij met de antwoorden en de snelle actie.

Menu