De fractie van DMP Heusden pleit samen met andere partijen tijdens het debat over de Tweede Wijziging Nota Bodembeheer voor het gebruiken van schonere grond bij projecten. Volgens het raadsvoorstel voldoet de grond aan artikel 63 van het bodembesluit. Het toepassen van grond mag hierbij niet leiden tot de verslechtering van de actuele kwaliteit van de nieuwe bodem. Dit is wat ons betreft een fundamenteel punt. DMP Heusden is een partij die staat voor een schone toekomst. Wij zijn dan ook tegen het gebruiken van verontreinigde grond op een locatie met voornamelijk schone grond binnen de Groenblauwe mantel en het hoogwater opvanggebied. De fractie van DMP wil het college dan ook oproepen geen vervuilde grond te hergebruiken die van slechtere kwaliteit is. 

De gemeente bestempeld de nieuwe locatie als klasse industrie omdat het voor wegdek bestemd is, niet rekening houdende met het omliggende gebied waar de vervuilde grond de meeste invloed op kan hebben. Volgens de wet en regelgeving mogen ze dus klasse industrie grond die “vervuild” is hergebruiken op grond met dezelfde grond klasse. Bij het mogelijk hergebruiken van deze grond ontstaat er een kans op uitspoeling. Uitspoeling van verontreinigde grond zorgt voor vervuiling van de bodem, inclusief het grondwater op de nieuwe locatie en dat is wat ons betreft een situatie die we als gemeente niet moeten willen realiseren, zeker niet in de duurzame gemeente die de fractie van DMP voorstaat.  

"Wat DMP Heusden betreft geven we onze gemeente duurzaam door aan de volgende generatie. Hier hoort een duurzame lucht, duurzame gebouwen maar zeker ook een duurzame grond bij," aldus raadslid Noah Brok die namens de fractie het woord voerde. De fractie diende samen met GroenLinks-PvdA, D66, CDA en Heusden Verbindt een motie in om aan de rand van een ecologische verbindingszone of een natuurgebied enkel grond te gebruiken van betere kwaliteit. Omdat de risico's van het aannemen van deze motie nog niet voldoende in beeld zijn, is de motie na een lang en sterk debat ingetrokken. "Een duurzame gemeente staat voor onze fractie echt voorop, het gaat hier om hoe we onze gemeente willen doorgeven aan onze kinderen en we zijn dan ook blij met de toezegging van de wethouder om de gevolgen van ons voorstel te onderzoeken alvorens we een besluit nemen", zegt raadslid Noah Brok. Wordt vervolgd dus. 

Menu