Op 31 mei heeft DMP Heusden afscheid genomen van Kees van Bokhoven na 11 jaar raadlidmaatschap en 12 jaar wethouder. Een mooie en bijzondere staat van dienst. Voor de verkiezingen had Kees al voorgenomen om te stoppen maar er wel voor te zorgen dat de politiek in de familie blijft. En dat is gelukt; met een prachtige start heeft zijn dochter Marlies van Bokhoven het stokje overgenomen en zorgt ervoor dat de derde generatie van Bokhoven vertegenwoordigd is in de lokale politiek.

Als wethouder heeft Kees een belangrijke stempel gedrukt op het dagelijks bestuur van onze gemeente. Dat dit niet altijd makkelijk was, daar kan hij vermoedelijk een boek over schrijven. Het kenmerkt Kees dat hij hierbij rotsvast in zijn rol blijft, en dat hij doet wat hij  zich voorgenomen hebt. Het samenspel met de gemeenteraadsleden (als kaderstellers en toezichthouders) gaat hem goed af. Soms kreeg hij de wind in de zeilen, maar met regelmaat heeft hij ook tegenwind mogen ervaren en moest hij zijn koers laverend bijstellen. Dat heeft Kees er echter niet weerhouden om met veel overtuiging zijn verantwoordelijkheid als wethouder te dragen. Daar willen we hem als fractie DMP heel hartelijk voor danken.

Een van de belangrijkste uitspraken van Kees was ‘werk met werk maken’. Ofwel niet kortweg het opgedragen werk uitvoeren maar breder denken. Om maar een voorbeeld te noemen: als de riolering moet worden vervangen dan zorg je tegelijkertijd er ook voor dat de weginrichting verbeterd wordt. Duurzaam en doelmatig realiseren dus. Dit is ook een kenmerk wat Kees als persoon siert. Een kwaliteit die hij in het primaire beroep als agrarisch ondernemer heeft geleerd in de praktijk, maar vermoedelijk ook van zijn vader. Zoals hij Kees ooit het robuuste politieke werk heeft geleerd.

Kees heeft in de afgelopen decennia veel onderwerpen langs zien komen, hij is  in Heusden eigenlijk overal al wel geweest, heeft verschillende rollen gehad op zowel lokaal en regionaal niveau. Hij heeft daarmee ontzettend veel kennis opgedaan. Deze kennis gaan we zeker missen, al hopen we als fractie natuurlijk wel dat we nog regelmatig op hem kunnen terugvallen als de wikipedia van onze partij.

Er zijn meer voordelen verbonden aan een lange staat van dienst. Namelijk dat wat Kees ooit vanuit zijn politieke ambities van plan was te gaan doen ook (soms na een lange periode) ziet afkomen. Dat kan een gemiddeld raadslid niet zeggen. Geduld en volharding zijn twee belangrijke competenties die je zeker als lokale bestuurder moet bezitten. In de afgelopen jaren heeft Kees duidelijk laten zien dat hij deze beheerst. Wat fijn dat Kees dan ook zelf een bijdrage hebt kunnen leveren aan bijvoorbeeld het fietspad over de tuinbouwweg, maar wat jammer dat hij dit niet heeft kunnen opleveren. Dat typeert het politieke werk. Daarnaast heeft Kees als wethouder voor bestemmingsplannen vaak de basis gelegd voor het realiseren van nieuwe woningen en woonwijken en ben je als wethouder verantwoordelijk geweest voor grote projecten (zoals de Grassen). Hier heeft hij blijkbaar zoveel inspiratie opgedaan dat hij nu (na je werkzame periode als wethouder) maar zelf een bouwproject bent gestart; het bouwen van een nieuwe eigen woning.

De periode die nu aanbreekt geeft de mogelijkheid om de ruimte te nemen voor de zaken welke in zijn persoonlijke leefomgeving belangrijk zijn. Bouwen aan een nieuwe toekomst waarbij hij ongetwijfeld nog regelmatig actief zal zijn op zijn boerderij ‘de Ritskampen’, ter ondersteuning van zijn zoon of op het terras ter ondersteuning van zijn echtgenote. We bedanken Kees voor de hele fijne samenwerking en voor wat hij voor DMP en onze fractie heeft mogen betekenen. 

Menu