DMP Heusden is de lokale politieke partij, die opkomt voor de belangen van de inwoners in Heusden met behoud van het eigene in al haar kernen. Wij zijn een lokale partij die in alle kernen vertegenwoordigd is. We werken niet alleen voor mensen, maar vooral samen met mensen. Wij doen dit vanuit een visie van respect voor de individuele mens. Maar ook met inbreng vanuit alle kernen. Ons motto is dan ook "samen doen, samen sterk!"

De vrijheid van een lokale partij boven een landelijk aangestuurde partij geeft ons de mogelijkheid alle plaatselijke problemen objectief en pragmatisch te benaderen. Juist daarin schuilt de kracht van DMP Heusden. Wij staan officieel geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Coalitie
DMP Heusden behoort vanaf 2010 tot de coalitie. In 2018 vormen wij een coalitie samen met Gemeentebelangen, Heusden Eén en VVD. De partijen hebben overeenstemming bereikt over het coalitieprogramma "Heusden. Samen. Doen!". De vier partijen zetten graag verdere stappen op de ingezette koers, maar hebben nadrukkelijk ook behoefte aan vernieuwing. De gemeente Heusden staat immers voor veel uitdagingen. Onder andere op het gebied van ruimtelijke ordening met de nieuwe Omgevingswet, duurzaamheid en energietransitie, op het gebied van verkeer, binnen het sociale domein en tenslotte zijn er financieel gezien nog uitdagingen gezien de grondpositie. Uitdagingen enerzijds vanuit een positief economisch perspectief en anderzijds vanuit het gezamenlijke besef dat we de opgaven meer en meer op een duurzame manier, samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties willen en moeten aanpakken.

JongDMP
Vertegenwoordiging in alle leeftijden is belangrijk voor DMP Heusden, vandaar de oprichting in 2016 van JongDMP. Jongeren zijn vaak onvoldoende vertegenwoordigd in de samenleving en dat vinden wij onterecht. Wij willen jongeren een podium bieden. Bij JongDMP kunnen zij hun stem laten horen, meedenken, beslissen, ontwikkelen en zich vormen. Kijk op JongDMP voor meer informatie.

Informatie
Wij proberen zoveel mogelijk interessante ontwikkelingen en onderwerpen op onze website te vermelden. Kijk hiervoor bij Actueel. Ook maken wij gebruik van Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin om u op de hoogte te houden.

Voor meer informatie over onderwerpen die tijdens de raadvergaderingen besproken worden verwijzen wij u graag naar de Agenda gemeente Heusden. Algemene informatie over de gemeenteraad vindt u hier.

Menu