Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer geld voor jeugdzorg of Rupsje Nooitgenoeg? Afgelopen raadsvergadering stond er een motie vanuit ‘Regio Hart van Brabant’ op de agenda. Deze motie heeft tot doel om, samen met alle gemeenten die samenwerken binnen deze regio,  Den Haag op te roepen structureel meer geld beschikbaar te stellen voor de oplopende tekorten in de jeugdzorg. De tekorten lopen inderdaad hard op, de vraag neemt verder toe en Corona heeft geleid tot meerkosten en minderopbrengsten waardoor de financiën met name in het sociale domein nog verder onder druk komen te staan. Het ‘waarom’ van deze motie kunnen we als DMP Heusden absoluut volgen echter vinden we een kritisch tegengeluid ook op z’n plaats.

DMP Heusden stelt vragen aan college over (zwerf)afvalZaterdag 19 september 2020 deden veel verenigingen, organisaties en vrijwilligers mee aan de Clean Up Day, een goed initiatief! Daarnaast wordt met regelmaat via overeenkomsten als Buurtschoon, zogenaamde Zappers en schoolprojecten veel zwerfafval opgehaald. Iedereen is dan trots dat hij/zij haar gemeente weer een stukje schoner heeft gemaakt. Het grote enthousiasme wordt helaas vaak gefrustreerd als er de volgende dag weer nieuw zwerfafval ligt. De vraag die je dan vaak hoort: wat kan en doet de gemeente eraan?

Gemeenteraad bevriest kamergewijze verhuur in HeusdenIn de vergadering van 7 juli heeft de gemeenteraad, vooruitlopend op het beleid omtrent arbeidsmigranten, in beslotenheid een beleidsstuk aangenomen om kamergewijze verhuur in de gemeente Heusden per direct te bevriezen. Dit betekent een flinke stap in de goede richting als je het DMP Heusden vraagt. Een tijdje geleden stelde de fractie DMP vragen aan het college omdat zij zich zorgen maakt om de positie van starters. Huisjesmelkers kopen starterswoningen op om er arbeidsmigranten te huisvesten of om de woningen te verhuren.

Eindelijk bouwen naar behoefteIn de raadsvergadering van 22 september 2020 is hij dan eindelijk besproken: de Woonvisie van de gemeente Heusden. Het beleidsplan ligt pas anderhalf jaar na de beoogde datum bij de gemeenteraad op tafel. Diverse vragen en het initiatiefvoorstel van DMP Heusden laten zien dat volkshuisvesting een hot item is.

Initiatiefvoorstel DMP voor bouw starters- en seniorenwoningen van tafelBalen en teleurgesteld dat is eigenlijk wel de samenvatting en het gevoel dat leeft binnen de fractie DMP. Zoals eerder bericht blijkt uit het Woonwensenonderzoek gemeente Heusden eind 2019 dat er een tekort is aan goedkope koop- en huurappartementen, kleine woningen en goedkope woningen. Het is juist nu zo belangrijk woningen te bouwen voor de juiste doelgroepen.