Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DMP stemt voor de begroting 2022Op 11 november 2021 werd de begroting 2022 behandeld in de raadsvergadering. We staan aan het einde van de periode van vier jaar. In ons verkiezingsprogramma was vier jaar geleden te lezen dat DMP staat voor een goed en verstandig beheer van de gemeentelijke portemonnee en niet meer uitgeven dan binnenkomt. Wij hebben ons hier de afgelopen vier jaren hard voor gemaakt. Ondanks zwarte cijfers is het belangrijk op de centen te blijven letten en tegelijkertijd tempo te blijven maken. De inwoners van Heusden hebben nog steeds te maken met een relatief lage lastendruk en belastingen. Dit houden wij graag zo.

Jeugd & Gezinsteam als oplossing voor problemen in de jeugdzorgAl jaren komt de nijpende situatie in de jeugdzorg voorbij. Onder andere de grote financiële tekorten en de ellenlange wachtlijsten. ”Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg” is een bekende uitspraak. Dat de gemeente Heusden een andere koers moet gaan varen lijkt dan ook een logische stap. Dat de gemeente Heusden voor een Jeugd & Gezinsteam durft te gaan, vinden we als DMP Heusden een goed streven. In de raadsvergadering van 28 september jl. voerde DMP-raadslid Jeannette Verhoofstad hierover het woord. 

DMP wil meer capaciteit voor mogelijk maken woningbouw initiatievenTijdens de bespreking van de nieuwe Nota Grondbeleid 2021-2025 'Samen meer mogelijk maken' greep DMP Heusden de kans om te pleiten voor meer handjes om de vele bouwinitiatieven die er lopen mogelijk te maken. Verschillende woningbouwverzoeken hebben een langere doorlooptijd dan gebruikelijk (16 in plaats van 8 weken). Dit ligt aan de groei van het aantal initiatieven en het gebrek aan ambtenaren om deze te beoordelen. De hartenkreet van DMP was gelukkig niet aan dovenmansoren gericht. Het college ziet deze nood ook, maar makkelijk is het niet. Je trekt niet zomaar een blik ambtenaren open die dit werk kunnen doen. Daar tegenover staat een blijvend gevoel van enige terughoudendheid in de ontwikkeling van woningbouwplannen, dit terwijl de nood hoog is. Die terughoudendheid zag ook raadslid Johan Meesters, die het woord voerde namens DMP, terug in de voorliggende nota grondbeleid. 

DMP wil betere trottoirs, vlakke straten en fraaier groenOp de raadsagenda van 28 september stond het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte. In dat plan is inzichtelijk gemaakt hoe in Heusden het beheer en onderhoud geregeld gaat worden van alles wat je buiten tegenkomt aan straten, groen, banken, prullenbakken, verkeers- en straatnaamborden en bijvoorbeeld speeltoestellen. Maar ook hoe vaak wordt gemaaid of hoe de gladheidbestrijding is georganiseerd. Op welk niveau al dat onderhoud kan worden uitgevoerd is uiteraard vooral afhankelijk van het hiervoor beschikbare geld in de begroting. DMP-raadslid Ivan van Hemert hield hiervoor een warm pleidooi.

Meer budget en inhaalslag maatregelen verkeersveiligheidTegen onze zin moeten we nog steeds wachten op het vaststellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Er is een sterke relatie met de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) waardoor vaststelling pas raadzaam is bij duidelijkheid over de GOL. Daar is het echter wachten op een uitspraak van de Raad van State. Ondertussen op onze handen blijven zitten vinden wij niet wenselijk. Heusden telt tal van verkeerssituaties die vragen om de broodnodige maatregelen. DMP Heusden is het dan ook eens met het voorstel van het college om nu alvast maatregelen -die de verkeersveiligheid ten goede komen en niets met het GOL te maken hebben- te gaan nemen.