Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen tempo maken; de wind in de zeilen en volle kracht vooruit!Op 8 november 2018 werd de begroting 2019 behandeld in de raadsvergadering. In het algemeen gaat DMP Heusden voor een verstandig beheer van gemeenschapsgeld. Nu er voor komende jaren een coalitieakkoord ligt willen we volle kracht voorruit, maar we houden wel een oogje in het zeil als het gaat om budgetten. De bomen groeien nog niet tot in de hemel. Zie onderstaand de beschouwing van fractievoorzitter Martijn van Esch.

Debatteer mee met JongDMPOproep aan alle jongeren in de gemeente Heusden

 DEBATTEER MEE MET JongDMP

 op maandag 26 november 2018 

Wijziging APV: waar mogen bomen staan?Op grond van artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek (BW) is het niet toegestaan om bomen te hebben binnen een afstand van 2 meter van de grenslijn met andermans perceel, tenzij een gemeentelijke verordening (APV) een geringere afstand toestaat of er toestemming is van de eigenaar van het andere perceel. Richting de grens met een openbare weg of een openbaar water hoeft deze afstand niet in acht te worden genomen; hiervoor bepaalt het artikel geen afstand.

Seinen op groen voor medische campus op Landgoed SteenenburgDe Kelders Senior Group en de gemeente Heusden gaan verder met de plannen voor een medische High Tech Campus, plus een hoogwaardig medisch research, development en diagnostisch centrum op een deel van Landgoed Steenenburg in Drunen. De overeenkomsten zijn donderdag getekend, nadat de gemeenteraad op dinsdag 30 oktober jl. akkoord ging. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het gehele gebied. 

Motie DMP Heusden over beschermd wonen unaniem aangenomen Met ingang van 2015 zijn de gemeenten vanuit de WMO verantwoordelijk voor beschermde woonvormen voor mensen die vanwege psychiatrische en psychosociale problematiek niet zelfstandig kunnen wonen. In eerste aanleg is deze taak belegd bij de 43 centrumgemeenten in Nederland, die al verantwoordelijk waren voor de maatschappelijke opvang. In 2016 heeft de commissie Dannenberg op landelijk niveau het advies uitgebracht over de toekomstige aanpak van beschermd wonen met de titel ‘van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Doel is dat de zorg nog dichter bij de bevolking komt te liggen en steeds verder getransformeerd worden van ‘Beschermd Wonen’ naar 'Beschermd Thuis'.