Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veel onzekerheden bij behandeling Voorjaarsnota Op 1 juli werd de voorjaarsnota behandeld in de raadsvergadering. Dit is de aanloop naar de begroting van 2021. We leven in een onvoorspelbare tijd door verschillende oorzaken. Allereerst de invloed van de Corona crisis. Ten tweede komt er een nieuwe verdeling van de algemene uitkering over de gemeenten vanaf 2022. Voor de gemeente Heusden waarschijnlijk met een negatief effect. Ten derde het vooruitzicht dat, hoewel het financieel perspectief van onze gemeente goed lijkt (met behoorlijke overschotten en een Algemene Reserve op peil), we toch zien dat de overschotten verdampen, met name door oplopende kosten in het sociaal domein.

DMP Heusden wil meer bouwen voor starters en seniorenUit het woonwensenonderzoek van de gemeente Heusden 2019 blijkt dat er een tekort is aan goedkope koop- en huurappartementen, kleine woningen en goedkope woningen. Het is belangrijk woningen te bouwen voor de juiste doelgroepen. Daarbij komt dat de vernieuwde woonvisie van de gemeente Heusden al 22 maanden is uitgesteld. Reden voor DMP Heusden om zelf een initiatiefvoorstel te schrijven. Dit voorstel ligt nu op tafel bij het college van B&W. Het doel van het voorstel: meer bouwen voor starters en senioren en zorgen dat deze woningen ook voor deze doelgroepen beschikbaar blijven.

Scherp aan de wind bij Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantDe Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (kortweg OMWB) is een regionale uitvoeringsdienst. Zij voeren voornamelijk zogenaamde VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit voor de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant, op het gebied van milieu, veiligheid en leefomgeving. Heusden is aangesloten bij de OMWB.

Heusden heeft huiswerk voor duurzame energie op tijd afDMP kan leven met voorwaarden in kadernota Wind en regionale afspraken
In de raadsvergadering van 12 mei werd met grote meerderheid ingestemd met een tweetal documenten die kaders stellen aan toekomstige projecten voor grootschalige opwek van duurzame energie in de gemeente Heusden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan windmolens en zonnevelden. Heusden heeft alles op alles gezet om de meest belangrijke en wenselijke uitgangspunten voor onze gemeente tijdig in kadernotities vast te leggen. DMP-raadslid Ivan van Hemert voerde het woord.

Vervanging kunstgras hockeyvelden VMHC en MHCDOnze gemeente telt twee hockeyverenigingen, MHCD uit Drunen en VMHC in Vlijmen. Door wethouder Kees van Bokhoven is voorgesteld om de hoofdvelden te vervangen door watervelden in plaats van zand ingestrooide kunstgrasvelden en hiervoor een krediet van € 1.290.000 inclusief btw beschikbaar te stellen. Dit is een punt uit het coalitieprogramma en DMP Heusden wil deze verkiezingsbelofte graag invullen. Het bedrag van 1,3 miljoen euro lijkt misschien aanzienlijk maar hier staan natuurlijk huurinkomsten van de hockeyclubs tegenover.