Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Motie jeugd en politiek unaniem aangenomen tijdens algemene beschouwingen

Op 25 juni werd de voorjaarsnota behandeld in de raadsvergadering. Dit is de aanloop naar de begroting van 2020. DMP Heusden ondersteunt het college in het beeld dat er sprake is van een stabiele financiële situatie, maar wil wel benadrukken dat de financiële ruimte nog steeds beperkt is.

DMP Heusden kijkt terug op een financieel gezond jaar

Tijdens de raadsvergadering op 25 juni voerde DMP raadslid Noah Brok het woord tijdens de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag van 2018. Brok complimenteerde het college over het gevoerde beleid omtrent burgerparticipatie, het openhouden van openluchtzwembad Het Run in Drunen en de stijgende lijn die is ingezet als het gaat om de mobiliteit van ouderen in de gemeente Heusden.

Heusden aan de slag met brandweerkazerne Drunen

DMP Heusden heeft altijd extra aandacht en belangstelling voor de vrijwillige brandweer in de gemeente Heusden. De brandweer met haar vrijwilligers, materieel en haar kazernes vormen door de geschiedenis heen een pijler uit onze samenleving, echt iets gemeentelijks. Met de overdracht van de brandweerkazernes naar de regionale brandweer, iets wat al eerder besloten is, wordt het laatste stukje van de navelstreng tussen gemeente en vrijwilligers doorgeknipt. Maar niet voordat Ivan van Hemert (DMP Heusden), zelf oud-brandweercommandant, steun zocht voor een duidelijke opdracht aan de burgemeester om binnen de veiligheidsregio afspraken hierover te maken en een lans te breken voor de vrijwilligers van de Heusdense brandweer.

DMP stelt vragen over afspraken adviserende rol Seniorenraad bij woningbouwVerschillende signalen bereikten DMP Heusden over de afspraken en samenwerking met de Senioren Raad Gemeente Heusden (SRGH) als het gaat om woningbouw. Deze signalen gaven aanleiding tot het stellen van vragen aan het college. 

Visie op windturbines actualiseren

In Heusden wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld als nadere uitwerking van de duurzaamheidsagenda ‘Heel Heusden Duurzaam’. Zo stond dit onderwerp op 2 april wederom op de raadsagenda. Naast biodiversiteit, circulaire economie, klimaatadaptatie en sociaal en gezonde leefomgeving, is energie een van de vijf thema’s uit de duurzaamheidsagenda. Voor het thema energie is een ambitiekaart opgesteld, waarin globaal staat aangegeven hoe we gezamenlijk en betaalbaar de doelstelling gaan halen om in 2050 energieneutraal te zijn.