Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Goede inbreng tijdens Denk mee met DMP in Heusden Op 17 mei organiseerde DMP Heusden wederom een “Denk mee met DMP” sessie. Het werd een geslaagde avond in brouwcafé Kareltje in Heusden (vesting). Er werd teruggeblikt naar de afgelopen 3 jaren, maar vooral gekeken naar wat er de komende jaren nog te doen is. De aanwezigen zorgde voor levendige discussies, nieuwe ideeën en voldoende input voor het verkiezingsprogramma. 

GOL: snelfietsroute, dynamisch modelleren, geluidschermen en aandacht voor gevolgenOp 16 mei 2017 heeft de gemeenteraad haar standpunten kenbaar gemaakt over het concept van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Deze standpunten zijn verwoord in een brief gericht aan de provincie. Daarnaast zijn keuzes gemaakt over de mitigerende maatregelen op ons onderliggende wegennet. Waarbij DMP Heusden vroeg om de voorliggende keuzes niet in beton te gieten maar ruimte te houden voor meer noodzakelijke maatregelen. 

DENK MEE MET DMP op woensdag 17 mei 2017. 

Inloop vanaf 19.30. Aanvang om 20.00 uur.

Brouwcafé Kareltje, Burchtplein 5 in Heusden.

Onveilige situatie voetgangers Akkerstraat VlijmenDMP Heusden maakt zich zorgen over de onveilige situatie ter hoogte van de Akkerstraat 2 tot en met 10, nabij het Plein in Vlijmen. Bijna een jaar na de sloop van deze panden is de situatie voor voetgangers ongewijzigd. De stoep is door de sloop volledig geruïneerd, de bouwhekken staan op het resterende stukje stoep en de voetgangers? Die moeten twee keer een drukke weg oversteken om het plein te bereiken en dat zorgt voor onveilige situaties.

Steun aan boeren door motie Verordening stikstofDMP Heusden heeft middels een motie een signaal afgegeven aan de provincie dat het naar voren halen van de datum uit de Verordening stikstof echt een stap te ver is. Van de provincie kregen de Brabantse boeren tot 2028 de tijd om maatregelen te nemen, die nodig zijn om de uitstoot van stikstof uit stallen te verminderen. Nu wil de provincie dit eenzijdig vervroegen naar 2020. DMP Heusden betreurt deze gang van zaken en vindt dat men uit moet kunnen gaan van een betrouwbare overheid.