Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Seinen op groen voor medische campus op Landgoed SteenenburgDe Kelders Senior Group en de gemeente Heusden gaan verder met de plannen voor een medische High Tech Campus, plus een hoogwaardig medisch research, development en diagnostisch centrum op een deel van Landgoed Steenenburg in Drunen. De overeenkomsten zijn donderdag getekend, nadat de gemeenteraad op dinsdag 30 oktober jl. akkoord ging. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het gehele gebied. 

Wijziging APV: waar mogen bomen staan?Op grond van artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek (BW) is het niet toegestaan om bomen te hebben binnen een afstand van 2 meter van de grenslijn met andermans perceel, tenzij een gemeentelijke verordening (APV) een geringere afstand toestaat of er toestemming is van de eigenaar van het andere perceel. Richting de grens met een openbare weg of een openbaar water hoeft deze afstand niet in acht te worden genomen; hiervoor bepaalt het artikel geen afstand.

Verkeersveiligheid kruispunt Wolput en Looiersteeg/Burg Zwaansweg VlijmenOp de hoek van de Wolput en de Looiersteeg in Vlijmen verrijzen schitterende nieuwe woningen. DMP Heusden is erg blij met het initiatief van de ondernemer om nieuwe woningen op dit terrein te ontwikkelen. Medewerking staat dan ook voor ons absoluut niet ter discussie. Wel is het zo dat DMP zorgen heeft over de verkeersveiligheid ten gevolge van de aan te leggen parkeerplaatsen. Namelijk aan de Wolput, dicht op de hoek Looiersteeg, ter plaatse van een verkeersgeleider en een rolstoeloversteekplaats. DMP heeft daarom vragen gesteld aan het college.

Motie DMP Heusden over beschermd wonen unaniem aangenomen Met ingang van 2015 zijn de gemeenten vanuit de WMO verantwoordelijk voor beschermde woonvormen voor mensen die vanwege psychiatrische en psychosociale problematiek niet zelfstandig kunnen wonen. In eerste aanleg is deze taak belegd bij de 43 centrumgemeenten in Nederland, die al verantwoordelijk waren voor de maatschappelijke opvang. In 2016 heeft de commissie Dannenberg op landelijk niveau het advies uitgebracht over de toekomstige aanpak van beschermd wonen met de titel ‘van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Doel is dat de zorg nog dichter bij de bevolking komt te liggen en steeds verder getransformeerd worden van ‘Beschermd Wonen’ naar 'Beschermd Thuis'.

Hart voor Haarsteeg kan door Dat er in Haarsteeg door de inwoners en ondernemers gewerkt wordt aan een burgerinitiatief van stichting Hart voor Haarsteeg en De Haarstek kan niemand zijn ontgaan. Het is een uniek project dat is gestart om de leefbaarheid in Haarsteeg te behouden en te versterken. Samen kopen ondernemers en inwoners een pand om daar dorpscafé en buurthuis De Steeg te vestigen.