Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Initiatiefvoorstel DMP voor bouw starters- en seniorenwoningen van tafelBalen en teleurgesteld dat is eigenlijk wel de samenvatting en het gevoel dat leeft binnen de fractie DMP. Zoals eerder bericht blijkt uit het Woonwensenonderzoek gemeente Heusden eind 2019 dat er een tekort is aan goedkope koop- en huurappartementen, kleine woningen en goedkope woningen. Het is juist nu zo belangrijk woningen te bouwen voor de juiste doelgroepen.

Manon Molenschot nieuwe fractieondersteuner voor DMPIn de raadsvergadering van 7 juli is Manon Molenschot benoemd tot fractieondersteuner. Begin 2018 kwam zij tijdens een debat over jongeren in de politiek in aanraking met JongDMP. Sindsdien heeft zij in het kader hiervan verschillende activiteiten bijgewoond, waaronder het bezoek aan de Tweede Kamer en de debatavond ‘Debatteer mee met JongDMP’.

Gemeenteraad neemt motie jeugdmedailles van DMP aanOp woensdag 1 juli vonden de jaarlijkse algemene beschouwingen plaats in de raadszaal van de gemeente Heusden. Tijdens deze vergadering wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de plannen en ambities van de gemeenteraad voor 2021. DMP Heusden diende een motie in om in de gemeente Heusden jeugdmedailles in te voeren. De voltallige gemeenteraad, op het CDA na, stemde in met de “sympathieke motie”, zoals burgemeester van Hees hem beschreef.

DMP Heusden kijkt positief terug op het afgelopen jaarTijdens de algemene beschouwing van 1 juli werd er in de Heusdense gemeenteraad ook uitvoerig gedebatteerd over de jaarrekening 2019. Namens DMP Heusden voerde raadslid Noah Brok het woord. Volgens de fractie DMP kunnen we als gemeenteraad positief terug kijken op het afgelopen jaar. Het is goed om te lezen dat de gemeente nog steeds in een degelijke financiële positie verkeert. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar stappen in de juiste richting gezet.

Veel onzekerheden bij behandeling Voorjaarsnota Op 1 juli werd de voorjaarsnota behandeld in de raadsvergadering. Dit is de aanloop naar de begroting van 2021. We leven in een onvoorspelbare tijd door verschillende oorzaken. Allereerst de invloed van de Corona crisis. Ten tweede komt er een nieuwe verdeling van de algemene uitkering over de gemeenten vanaf 2022. Voor de gemeente Heusden waarschijnlijk met een negatief effect. Ten derde het vooruitzicht dat, hoewel het financieel perspectief van onze gemeente goed lijkt (met behoorlijke overschotten en een Algemene Reserve op peil), we toch zien dat de overschotten verdampen, met name door oplopende kosten in het sociaal domein.