Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DMP wil een vooruitstrevende en innovatieve voortgang energietransitieDinsdag 18 mei was het zover. Tijdens de raadsvergadering werd een besluit genomen over de regionale koers die de gemeente Heusden komende jaren volgt in de energietransitie. Alle Nederlandse gemeenten zijn vanuit het Rijk gesommeerd om binnen hun regio (in ons geval Hart van Brabant) een plan op stellen hoe de klimaatdoelen tot 2030 en vervolgens 2050 worden behaald. Voor 1 juli 2021 moeten alle 30 regio’s uit het land met hun plan een zogenaamd Bod op Nationaal niveau voorleggen. Landelijk wordt vervolgens onderzocht of we met zijn allen kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Maar ook of de voorstellen een landelijk gewenst resultaat opleveren, bijvoorbeeld meer dan 3.000 windmolens erbij plaatsen zal niemand willen. Ook moet het nieuwe Kabinet nog besluiten hoeveel geld voor de energietransitie wordt vrijgemaakt.

© WoonServiceWoonService Regionaal heeft een te groot negatief effect op de kansen van inwoners op een sociale huurwoning, zo stelt de fractie DMP Heusden in de gemeenteraadsvergadering van 18 mei 2021. Sinds eind 2019 is Woonveste aangesloten bij WoonService Regionaal: een regionaal woningtoewijssysteem waarmee inwoners uit andere gemeenten op sociale huurwoningen in Heusden kunnen reageren en andersom. Dit pakt echter verkeerd uit voor de Heusdense inwoner: veel vaker wordt een sociale huurwoning in Heusden toegewezen aan een Bosschenaar dan andersom. “Dat moet anders”, stelt de fractie van DMP.

Pas op de plaats voor verkeersplan centrum VlijmenDe verkeersplannen voor het centrum van Vlijmen gaan in de ijskast. Wat DMP Heusden betreft een juiste beslissing van het college. Uit stukken blijkt dat door de GOL maatregelen het centrum van Vlijmen al flink autoluw wordt en aan het verder autoluw maken van het centrum de nodige nadelen kleven. Bovendien zijn de gebruikte cijfers in twijfel getrokken en geven deze in onze ogen onvoldoende vertrouwen om op basis daarvan (extra) verkeersmaatregelen te nemen. DMP Heusden heeft hier tijdens een speciale thema-avond voor de gemeenteraad ook voor gepleit en werd daarin door verschillende partijen gesteund. 

Aanpak overlast en vandalisme bij Caleidoscoop Verschillende instanties houden scherper toezicht op de situatie rond het gebouw van Caleidoscoop in Vlijmen. Dat is in het kort de reactie van het college op de door DMP Heusden gestelde vragen, nadat zij van bewoners, kinderopvang Mikz en basisschool ’t Palet zorgelijke berichten ontving omtrent overlast van jongeren rondom de Caleidoscoop. Wat DMP betreft moet er worden gewerkt aan een definitieve oplossing. 

Aanleg fietspad Tuinbouwweg stap dichterbijOmdat duidelijk is geworden hoe de fietsverbinding tussen Abt van Engelenlaan en d’Oultremontweg gaat lopen heeft het college van B&W besloten om het voorontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Tuinbouwweg’ vrij te geven voor inspraak. Het plangebied bevindt zich aan de zuidzijde van de Tuinbouwweg en de d'Oultremontweg. Het fietspad begint aan de westzijde bij de d'Oultremontweg in Elshout en loopt via bedrijventerrein Het Hoog naar de Abt van Engelenlaan in Vlijmen.