Beste Heusdenaren,

In de coalitieperiode 2018 – 2022 is onder het motto “Heusden. Samen. Doen.” heel veel gebeurd. Graag nemen we u mee in een (kort) overzicht van de resultaten van de afgelopen vier jaar.

We hebben stevig doorgebouwd in onze gemeente
Vanaf 2018 zijn er ruim 1000 woningen bijgekomen in onze gemeente. Dit jaar verwachten we er nog zo’n 250 bij te bouwen, zeker ook in de sociale sector. Ook is het woonbeleid aangepast, zodat het makkelijker is geworden om nog meer woningen toe te voegen in onze kernen. Door ingrijpen kunnen we nu beter sturen op huisvesting voor arbeidsmigranten.

Aantal bedrijven en banen zijn de afgelopen jaren fors gegroeid
Ondanks de corona-crisis is het aantal banen (+800) en bedrijven de afgelopen jaren fors toegenomen. Op Metal Valley zijn grote stappen gezet en is veel bedrijvigheid gekomen. De samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente is beter geworden. Voor onze winkelcentra zijn actieplannen gemaakt die in uitvoering worden gebracht.

We hebben het lef gehad om het in de zorg anders te gaan doen
Veel taken op het gebied van zorg liggen sinds 2015 bij de gemeente. Na een zachte landing zijn we nu vol aan het inzetten op verbetering van de kwaliteit. Er is extra ingezet op de bestrijding van eenzaamheid. Het aantal mensen met een uitkering is ondanks de coronacrisis gedaald.

Op Landgoed Steenenburg komen heden en verleden samen
Het voormalige ‘Roze Kasteel’ is door een grootschalige restauratie weer in oude staat hersteld. Daarnaast zijn de ontwikkelingen voor een High Tech Medische Campus in volle gang. Samen met de geplande woningbouw zorgt dit voor een landgoed met allure.

Veiligheid heeft steeds topprioriteit in onze gemeente
Met straks een nieuwe brandweerkazerne (met politiepost) in Drunen krijgen onze vrijwilligers wat ze verdienen. Het Heusdense Interventie Team heeft ook de afgelopen jaren doorgepakt om onveilige situaties aan te pakken.

Geïnvesteerd in voorzieningen voor onze inwoners
De bouw van een nieuwe basisschool in Oudheusden is het startpunt van grote investeringen in de onderwijsgebouwen in onze gemeente. Bij onze hockeyvelden zijn watervelden aangelegd, zodat zij weer bij de tijd zijn. SC Elshout is ver in de ontwikkeling van een volledig nieuwe accommodatie op hun sportpark. Voor De Schroef en voor De Hoge Heide zijn plannen in de maak voor vernieuwing van deze sport- en recreatielocaties. Binnenkort zal de bibliotheek in Drunen verhuizen naar het prachtig verbouwde Voorste Venne.

Duurzaamheid doen we samen met inwoners en ondernemers
Afgelopen jaren zijn grote stappen gezet ten aanzien van het verduurzamen van onze gemeente. De gemeentelijke gebouwen zijn kritisch tegen het licht gehouden. Daarnaast hebben we met het zonneveld in Heusden een project mogelijk gemaakt dat voor duizenden inwoners duurzame energie kan opwekken. In samenwerking met het bedrijfsleven zijn concrete stappen gezet om te vergroenen en te verduurzamen.

Extra aandacht voor jongeren
Bijzondere prestaties van jongeren worden voortaan in het zonnetje gezet. Hiermee willen we ze nog meer betrekken bij wat speelt in onze gemeente. In de corona-periode is ook extra ingezet op het welzijn van onze jongeren. Met de oprichting van Heusden Young Talent zijn in korte tijd al ruim 60 talenten gekoppeld aan (afstudeer)stages bij Heusdense bedrijven.

De openbare ruimte is flink aangepakt
De afgelopen vier jaar hebben we geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte. We hebben extra geld beschikbaar gesteld om dit niveau de komende jaren nog verder te verhogen. Ook voor waterproblematiek is veel aandacht en wordt er concreet doorgepakt. In totaal is er op 15 plekken in onze gemeente een wijk of straat volledig heringericht, of zijn we ermee bezig. Voor heel veel andere plekken zijn de plannen in de maak. Voorbeelden hiervan zijn het Van Greunsvenpark in Vlijmen en de Admiraalsweg in Drunen. Ook een belangrijke ontwikkeling is de geplande aanleg van het vrij liggende fietspad langs de Tuinbouwweg.

Financiële positie is flink verstevigd, lasten blijven laag
De afgelopen jaren is de gemeente financieel een stuk gezonder geworden. Dit hebben we bereikt terwijl we de lasten voor ons inwoners laag hebben gehouden. Ook in de afvalstoffenheffing hebben we positieve stappen gemaakt: deze is dit jaar verlaagd.

Dit konden we allemaal niet realiseren zonder de samenwerking met onze inwoners en ondernemers. Dank daarvoor!

Met vriendelijke groet,

Martijn van Esch (fractievoorzitter DMP Heusden)
Caspar van den Brandt (fractievoorzitter Gemeentebelangen)
Bram Lommers (fractievoorzitter VVD Heusden)
Hannie van den Dungen (fractievoorzitter Heusden één)

Menu