DMP Heusden heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 gepresenteerd. DMP Heusden is een partij die op komt voor de belangen van de inwoners in alle kernen. Dit is in het verkiezingsprogramma goed terug te zien. DMP werkt niet alleen voor mensen, maar vooral samen met mensen. Het motto is dan ook: samen doen, samen sterk!

DMP Heusden wil veilige, schone en groene wijken. Een gemeente waar het voor iedereen prettig wonen en werken is. Op bepaalde onderwerpen is meer aandacht nodig. Zo heeft DMP enkele onderwerpen hoog op de ‘aanpak-lijst’ staan. De komende jaren wil de fractie zich inzetten voor meer betaalbare woningen voor jong en oud, meer geld voor de openbare ruimte, goede sport- en onderwijsvoorzieningen en een gemeente die dicht bij de burger staat doormiddel van burgerparticipatie en goede, snelle dienstverlening. Daarnaast wil DMP voor iedereen lage woonlasten en innovatieve duurzame ontwikkeling. Dit kan worden gerealiseerd door de goede en verstandige keuzes te maken.

Op dit moment is DMP Heusden met 7 zetels de grootste partij in de Heusdense gemeenteraad. DMP is een lokale politieke partij die op komt voor de belangen van alle inwoners binnen de gemeente Heusden, jong en oud. Dit is goed te zien in de grote vertegenwoordiging van jongeren binnen de partij. JongDMP heeft zelf ook een hoofdstuk binnen het verkiezingsprogramma.

De coalitiepartij is daarnaast kritisch, vooruitstrevend maar vooral constructief. De vrijheid van een lokale partij geeft de mogelijkheid om de plaatselijke problemen praktisch te benaderen. DMP Heusden werkt graag samen met de inwoners in de verschillende woonkernen en zijn altijd nieuwsgierig naar uw mening. We organiseren ‘Denk mee met DMP’ sessies om ideeën van de Heusdense inwoners op te halen. Deze input is zoveel als mogelijk in het programma meegenomen. Hierbij wordt het belang van de Heusdense inwoner vooropgesteld. De partij is trots op het resultaat en bruist van ideeën om de komende jaren te werken aan een nog mooiere gemeente Heusden.

Het verkiezingsprogramma bestaat om het toegankelijk te maken uit tien hoofdstukken. Het programma is niet in beton gegoten en enkele onderwerpen worden alleen op hoofdlijnen behandeld. Het hele verkiezingsprogramma van DMP Heusden is te lezen via: https://www.dmpheusden.nl/site/standpunten

Menu