Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Niet bouwen aan Kees Klerxstraat !!Het voorontwerp Bestemmingsplan Kees Klerxstraat is in de Informatievergadering Ruimte besproken. Er bleek al snel dat de keuze van de locatie, de noodzaak om juist op die plaats te bouwen en de relatie met de vele andere beschikbare bouwlocaties in onze gemeente tot een overwegend negatief oordeel zouden gaan leiden. DMP Heusden heeft de bouwplannen vanaf het allereerste begin met argusogen bekeken en is tijdens de informatievergadering niet overtuigd geraakt van de nut en noodzaak van deze plannen. Onze aanvankelijke afwijzende mening is daardoor niet verdwenen en wij zijn dan ook blij dat de Wethouder de plannen in heroverweging heeft genomen.

Tijdens de Informatievergadering Ruimte van 24 april jl. is het Voorontwerp Bestemmingsplan Kees Klerxstraat besproken. Opvallend was dat in eerste instantie veel partijen hier welwillend tegenover stonden. Tijdens de behandeling kreeg DMP Heusden pas als een van de laatste sprekers (raadslid Kees van Rooij voerde het woord) een kans om haar mening te geven.

De mening van DMP Heusden is negatief tegenover dit bouw voornemen, zeker omdat er geen directe aanleiding is voor deze bouwplannen. Immers er zijn nog legio volwaardige bouwkavels in onze gemeente, laten we die eerst volbouwen!!

In de tweede termijn bleek dat meer partijen de argumenten van DMP Heusden steekhoudend vond en stelden zich duidelijk kritischer op. Hierdoor zag de Wethouder (M. Buijs) zich genoodzaakt zijn rotsvaste overtuiging in het plan in heroverweging te nemen.

De vragen van DMP Heusden aan het college staan hieronder kort weergegeven (op hoofdlijnen):

Dit BP roept bij de fractie DMP Heusden net als bij tientallen omwonenden veel vragen op. Het is bij ons dan ook absoluut onduidelijk waarom er hier gebouwd gaat worden en wel om de navolgende redenen:

Het is een niet geplande locatie voor woningbouw, want het zit niet in het woningbouwprogramma;

 • In het BP van 2010 is voor deze locatie expliciet de bestemming ‘Groen’, zonder een wijzigingsbevoegdheid, opgenomen, nadat 'Op den Berg' werd gebouwd als invulling voor het woon/zorg gebied;
 • De strook groen is qua diepte onvoldoende geschikt voor volwaardige woningen.
 • De locatie is onlangs nog door uw college aangewezen als locatie voor een ‘Jeux de Boule’ voorziening;
 1. Kortom: Wat is nu de echte aanleiding voor deze plannen?
 2. Kan de wethouder aangeven wat er sinds 2010 en heden veranderd is waardoor dit besluit gerechtvaardigd kan worden?
 3. Was de ‘Jeux de Boule’ voorziening een foutje uwerzijds of ligt hier een gedegen afweging aan ten grondslag waarin ook ‘desinvestering’ een plek heeft gehad?
 4. Is het opportuun om dicht bij een verzorgings-/bejaarden-tehuis te kiezen voor extra starters woningen, zeker gezien het verschil in leef ritme en de daaruit voortvloeiende hinder of hinderbeleving tussen beide doelgroepen?
 5. Recentelijk heeft de wethouder de locatie met een bepaalde delegatie bezocht. Wat was hier de aanleiding voor en wat heeft het opgeleverd?
 6. Verder hebben wij nog de vraag of de wethouder duidelijkheid kan geven over de gevolgen op zowel Juridisch als Financieel gebied in de situatie dat er niet gebouwd word, dus als alles bij het oude blijft?
 7. Tevens dezelfde vraag maar dan wanneer het besluit van het College onverhoopt wel door mocht gaan, wat zijn dan de gevolgen voor Heusden op Juridisch en Financieel gebied?
 8. Voor beide voorgaande vragen geldt dat wij de negatieve als de positieve gevolgen in beeld gebracht willen zien en, indien relevant, andere gevolgen welke niet vernoemd zijn in bovengenoemde vragen ook wensen te kennen.
 9. Nog iets wat bij ons vragen oproept is de te volgen procedure. Normaal gesproken doorloopt een BP een procedure met een voorontwerp, waarbij omwonenden in een voortraject kunnen inspreken. Hier wordt gekozen voor de korte procedure. Vanwaar die haast?
 10. Daarnaast vinden wij het vreemd dat normaliter de bestemmingsplannen worden opgesteld door gerenommeerde bureaus. Los van de kwaliteit wordt nu gekozen voor andere partijen en wordt het plan opgesteld door de gemeente zelf. Vanwaar deze keuze?
 11. Als we het plan dan toch even inhoudelijk bekijken komen we al snel tot de volgende vragen:
 • De stukken geven twee verschillende maximaal te realiseren woningen aan, er word gesproken over 14 stuks in de ‘memo raad’, en over 12 stuks in het ‘Voorontwerp bestemmingsplan’, welk aantal wordt hier bedoeld?
 • De diepte van de percelen laat alleen kleine goedkope woningen toe voor de doelgroep starters of senioren. Dit is dan ook de doelgroep waar dit plan zich op richt. Gezien de locatie zou dit ook de enige mogelijkheid zijn. Het bevreemd ons dan ook des te meer dat door de flexibele opzet van de regels het ineens mogelijk wordt 6 vrij staande woningen te bouwen met een vloeroppervlakte van 150m2 en een inhoud van meer dan 1000m3. Spreken we hier nog van goedkope woningen? Wethouder als de wens is goedkope woningen waarom reguleert u dit dan ook niet als zodanig?
 • DMP Heusden heeft nog diverse aanvullende vragen mbt “Inpassing”, “Leefbaarheid”, “Verkeer- en Parkeer-beleid”, “Nut en Noodzaak” en dergelijke. Gezien het aantal bezwaren en de vraagtekens die er zijn bij de omwonenden en de verschillende fracties vragen wij ons echter af of u er verstandig aan doet om dit huidige voornemen doorgang te laten vinden. Indien u hiertoe toch besluit dan zullen wij deze vragen alsnog stellen.