De fractie van DMP Heusden staat positief tegenover een voorstel van de landelijke overheid die het voor gemeenten mogelijk maakt om inwoners uit de eigen gemeente voorrang te geven bij het kopen van een nieuwbouwwoning. Op deze manier hoopt DMP starters en middeninkomens een extra duwtje in de rug te geven bij het kopen van een nieuwbouwwoning in de gemeente. Daarom heeft de fractie over dit onderwerp schriftelijke vragen aan het college gesteld.

DMP Heusden wil starters en middeninkomens die graag in de gemeente Heusden willen blijven wonen daarvoor de kans geven en dit voorstel geeft daartoe de mogelijkheid. De voorrang voor eigen inwoners geldt voor sociale nieuwbouwwoningen tot 355.000 euro, wat ook de grens is voor de Nationale Hypotheek Garantie volgend jaar. Maximaal 30 procent van de woningen mag via deze voorrangsregeling worden toegewezen. Nu is het voor gemeenten nog verboden om voorkeur te geven aan eigen inwoners.

Al een aantal jaar bijt DMP Heusden, op dit moment met 7 zetels de grootste partij in de gemeenteraad, zich vast in het onderwerp volkshuisvesting. “Voor DMP is het belangrijk dat er voor iedereen in de gemeente een passende en betaalbare woning is. Dat het mogelijk wordt om starters en middeninkomens voorrang te geven op de koopwoningmarkt is voor ons dan ook positief nieuws.” zegt raadslid Noah Brok (20) die de vragen namens de fractie heeft ingediend. De woningmarkt is al een tijdje overspannen en de laatste tijd hebben we als gemeenteraad steeds meer regie over de Heusdense woningmarkt gepakt, om zo jongeren meer kansen op een huur- of koopwoning te kunnen geven. Het voorrang geven aan eigen inwoners zou een mooie aanvullende maatregel zijn op het bestaande pakket aan maatregelen. DMP hoopt op een snelle reactie vanuit het college zodat de maatregel zo snel mogelijk kan worden ingevoerd.

Lees hier onze vragen aan het college.

Menu