Tegen onze zin moeten we nog steeds wachten op het vaststellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Er is een sterke relatie met de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) waardoor vaststelling pas raadzaam is bij duidelijkheid over de GOL. Daar is het echter wachten op een uitspraak van de Raad van State. Ondertussen op onze handen blijven zitten vinden wij niet wenselijk. Heusden telt tal van verkeerssituaties die vragen om de broodnodige maatregelen. DMP Heusden is het dan ook eens met het voorstel van het college om nu alvast maatregelen -die de verkeersveiligheid ten goede komen en niets met het GOL te maken hebben- te gaan nemen. 

DMP-raadslid Johan Meesters voerde tijdens de raadvergadering van 28 september jl. het woord. Het liefst zou DMP Heusden nog veel meer maatregelen willen nemen, echter gaat dat qua capaciteit en tijdspad voor het jaar 2021 niet meer lukken. Om die reden heeft DMP Heusden samen met coalitiepartijen een motie ingediend. De motie roept het college op om in 2022 gebruik te maken van het overschot van €120.000 van het jaar 2021, zodat we de achterstand in het nemen van maatregelen kunnen inlopen. En we verwachten van het college dat ze begin 2022 met voorstellen komen tot het nemen van nieuwe maatregelen, zodat het wensenlijstje van maatregelen snel korter gaat worden. Denk dan aan maatregelen zoals het weren van vrachtverkeer in de kern Hedikhuizen, onderzoek naar het kruispunt Mommersteeg-Tuinbouwweg in Haarsteeg, de situatie aan de Demer in Heusden vesting en zo kan DMP nog wel even door gaan. Uiteraard zijn het geen maatregelen die direct te maken hebben met het GOL want dat zou niet juist zijn, aldus Johan Meesters. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. 

De maatregelen die nog in 2021 genomen gaan worden zijn De Hoeven in Haarsteeg, de Achterstraat in Vlijmen, de Groenstraat in Herpt en de Grotestraat in Heesbeen. Veelal worden daar snelheidsremmende maatregelen genomen die te maken hebben met de invoering van een 30-kilometer zone. Enkele oppositiepartijen kwamen met een motie om daar ook een onderzoek naar het weren van vrachtverkeer in de kern Hedikhuizen aan toe te voegen. Een begrijpelijk voorstel, maar zo zijn er waarschijnlijk nog veel meer wensen. Die wensen kunnen nu door het college integraal afgewogen worden en begin 2022 aan de raad worden voorgelegd en daar is dan ook extra budget voor. En zeer waarschijnlijk zit daar ook een oplossing voor het vrachtverkeer in Hedikhuizen bij. Hierop werd de motie van enkele oppositiepartijen weer ingetrokken.   

Unaniem aangenomen motie

Menu