Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verplichte beeldkwaliteitstoets nieuwe woningen Nassau DwarsstraatAan de Nassau Dwarsstraat naast de rijks monumentale boerderij komen toch twee nieuwe bouwkavels. Dit besloot de gemeenteraad dinsdag 9 februari tijdens een digitale raadsvergadering. Alle politieke partijen waren het erover eens dat het mogelijk maken van maximaal twee woningen, zij het met de nodige ruimtelijke aanpassingen en verplichte beeldkwaliteitseisen, aanvaardbaar is. 

Het plan wat voorlag maakt de bouw van maximaal twee woningen mogelijk. De realisatie van deze woningen hebben binnen de fractie DMP Heusden de nodige discussies opgeleverd. Er heerste een dilemma tussen aan de ene kant de enorme grondpositie van de gemeente die we om financiële reden moeten en willen afbouwen met daarbij de grote vraag naar woningen (meer bouwen dus). Wat het logisch maakt dat deze gronden in de markt worden gezet. Daar staat tegenover dat dit zorgvuldig dient te gebeuren, met oog voor de omgeving en de historie van de naastgelegen monumentale boerderij van Marie van de Middelhaai. Niet voor niets heeft DMP bij eerdere besprekingen van het plan aandacht gevraagd voor de ruimtelijk inpassing van de nieuwe woningen. In het plan was al sprake van een afwijkende lagere bouwhoogte, dakrichting haaks op de weg en een terugliggende voorgevelrooilijn. Dankzij DMP werd daar nog het niet mogen bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen aan de kant van de boerderij aan toegevoegd. Een positieve ontwikkeling.

In de laatste informatievergadering sprak DMP ook nog over de beelkwaliteitseisen van de nieuwe woningen zelf. Kortom; hoe mag de nieuwe woning eruit zien zodat deze qua stijl past in zijn omgeving, in het bijzonder de boerderij. Het contrast tussen die twee wil je immers niet te groot laten worden. Normaal gesproken kun je dit regelen via de welstand, maar deze was hier niet van toepassing. De situatie ter plaatse vraagt echter wel om maatwerk. De opgenomen beeldkwaliteitseisen in de toelichting van het bestemmingsplan waren te vrijblijvend, waardoor DMP Heusden de wethouder verzocht om verplichte beeldkwaliteitseisen vast te stellen en de eisen door een onafhankelijke deskundige nader te laten bepalen. 

Een soortgelijke oproep deed de bewoonster van het rijksmonument afgelopen week aan de raad. Zij stelde dat de gestelde beeldkwaliteitseisen in het plan, zoals gevelmateriaal van baksteen nog niets zegt over de kleur etc. laat staan dat het een 19de-eeuwse boerenuitstraling betreft die past bij de boerderij. Ook om deze reden leek het DMP verstandig om een onafhankelijk deskundige naar de beeldkwaliteitseisen te laten kijken. Wellicht kon dit de bezwaren van de buurtbewoonster nog verzachten.   

De wethouder zegde in de raadsvergadering uiteindelijk toe om in de regels van het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting op te nemen. Het grootste deel van de fractie DMP was blij met de toezegging van de wethouder. Alleen DMP-raadslid Ivan van Hemert stemde met het afleggen van een stemverklaring tegen. Hij vond het geen goed plan om naast de rijks monumentale boerderij woningen te bouwen en had liever gezien dat de omgeving open werd gehouden, zodat de historie van de boerderij tot zijn volle recht komt.  

De toevoeging van de voorwaardelijke verplichting aan het plan zorgt ervoor dat er alleen een omgevingsvergunning voor de nieuwe woningen verleend kan worden, wanneer voldoende rekening wordt gehouden met de beeldkwaliteitseisen die passen bij monumentale boerderij. Toetsing hiervan moet plaatsvinden door de onafhankelijke 'commissie ruimtelijke kwaliteit'. Alle andere fracties vonden eveneens dat hiermee voldoende gewaarborgd was dat de nieuwe woningen goed worden ingepast naast de monumentale boerderij en daarmee maximaal tegemoet kon worden gekomen aan de bezwaren van de buurtbewoonster. 

Zie hier twee artikelen in het Brabants Dagblad:
Marja Kivits is wanhoop nabij: ‘Ik voel mij echt weggepest door de gemeente’ | Waalwijk, Heusden e.o. | bd.nl
Nee, juichen doet Marja Kivits nog lang niet. ‘Ik moet het eerst zien’ | Waalwijk, Heusden e.o. | bd.nl