Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terugblik 2020: een bewogen jaarGraag blikt DMP Heusden terug op het afgelopen jaar. 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de Coronacrisis en zullen we om die reden niet snel vergeten. De zorg raakte overbelast, ondernemers hadden het zwaar en we moesten gedwongen thuiswerken. Velen zijn getroffen door het virus en helaas zijn er ook mensen van ons heen gegaan. Een harde realiteit. Vanaf deze kant wensen wij allen veel sterkte! Houd vol en blijf naar elkaar omkijken. Samen doen, samen sterk! DMP Heusden wenst alle inwoners van de gemeente Heusden fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar. 

Gelukkig zijn er ook mooie en positieve dingen gebeurd. In 2020 zijn wederom stappen gezet om onderwerpen uit het coalitieprogramma met als titel Heusden.Samen.Doen! aan te pakken. Daarbij zijn er ook onderwerpen in de startblokken gezet. We noemen er een aantal. 

In 2020 hebben we eindelijk een nieuwe Woonvisie vastgesteld. De aanloop ernaartoe was intensief, aangezien DMP daarvoor zelf een initiatiefvoorstel had geschreven. Het doel van het voorstel: meer bouwen voor starters en senioren en zorgen dat deze woningen ook voor deze doelgroepen beschikbaar blijven. Gelukkig heeft dit een plek gekregen in de nieuwe woonivisie en gaan we nu echt meer bouwen voor deze doelgroepen en krijgen ook particulieren meer bouw mogelijkheden. Daarnaast hebben we directe kamerverhuur aan banden gelegd, zodat de positie van starters op de woningmarkt verbeterd. Veel goekope woningen werden door huismelkers opgekocht om vervolgens te verhuren aan arbeidsmigranten en studenten. Dat leverde ook nog eens geregeld overlast en sociale ontwrichting in een wijk op. Met het nieuwe huisvestingsbeleid arbeidsmigranten is nu sprake van betere spreiding- en sturingsmogelijkheden.  

Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Landgoed Steenenburg is vastgesteld. Hiermee wordt de realisatie mogelijk gemaakt van een Hightech campus met een medisch research- en ontwikkelcentrum met internationale allure. Dit samen met het behoud en restauratie van het Kasteel en de bouw van maximaal 226 woningen in een uniek, ecologisch en cultuurhistorisch waardevol gebied. 

De gemeente Heusden is volop bezig met het duurzaam doorgeven van onze gemeente aan de volgende generaties. In het kader van duurzaamheid is de kadernota Wind vastgesteld, nadat we eerder al een Heusdense zonnevisie vaststelden. Deze notities zijn vervolgens weer de onderlegger voor hetgeen de gemeente inbrengt voor een Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) binnen de regio Hart van Brabant. Voor het zwembad Die Heygrave is een investeringsbesluit genomen om het gebouw flink te verduurzamen.

Op het gebied van verkeersveiligheid is een start gemaakt met het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). De Mobiliteitsvisie daaromtrent is al vastgesteld, het is nu wachten op het uitvoeringsprogramma. Parallel daaraan is, als gevolg van het GOL-plan, het participatietraject opgestart voor de inrichting van de Vijfhoevenlaan, aanpassingen Kenndybrug en verkeersinrichting centrum Vlijmen. Het vrijliggend fietspad tussen Elshout en Haarsteeg is eveneens weer een stap dichterbij gekomen en ook is blijvende aandacht gevraagd voor de ontsluiting van het Geerpark en de opwaardering van de Tuinbouwweg als randweg van Vlijmen.   

Op het gebied van onderwijs hebben we het  Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor investeringen in de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. In een IHP leggen gemeente en scholen hun gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst vast. Daarnaast zijn onze twee hockeyverenigingen, MHCD uit Drunen en VMHC in Vlijmen voorzien van watervelden in plaats van zand ingestrooide kunstgrasvelden. 

In juli dit jaar is Manon Molenschot benoemd tot nieuwe fractieondersteuner voor DMP. Begin 2018 kwam zij tijdens een debat over jongeren in de politiek in aanraking met JongDMP en bleef geinteresseerd in de politiek. Daarnaast hebben we het voor elkaar gekregen dat er een motie jeugdmedailles door de raad werd aangenomen. De gemeente Heusden krijgt een 'prijs' voor kinderen of jongeren die zich voor de samenleving hebben ingezet, een bijzondere prestatie hebben verricht of een goed initiatief hebben genomen.

Verder willen we onze nieuwe jeugdburgemeesters niet onbenoemd laten. Eind 2020 zijn twee nieuwe jeugdburgemeesters aangesteld. Koen en Jikke nemen de jeugdburgemeesterketting over van Noah en Eefje. Daarnaast zijn er nog eens 19 ambassadeurs aangesteld.

Maar er waren ook tegenvallers, zoals de tekorten in de zorg, met daarbij forse winst door zorgverleners en bedenkingen bij het systeem. Het sociale domein is volledig doorgelicht en een plan van aanpak is opgesteld om orde op zaken te stellen. Daarnaast waren er tegenvallende tekorten bij De Voorste Venne grotendeels als gevolg van corona. Het nieuwe bestuur kan nu met een schone lei starten om er een bruisend cultureel centrum voor de hele gemaante Heusden van te maken.Voor DMP is ook de hoeveelheid zwerfafval een doorn in het oog is. Vooral in het zomer seizoen zien wij dit rondom afvalbakken toenemen. Tuurlijk heeft corona en het vele thuis zijn voor een deel een oorzaak, maar vaker legen of grotere bakken kan zeker een oplossing zijn. 

Financieel hebben we een sluitende begroting voor 2021, maar we moeten ons voorbereiden op de zware investeringen in de komende jaren. Denk hierbij aan de miljoenen welke nodig zijn voor het de uitvoering van het GVVP, het wegenonderhoud, denk aan de investeringen tav basisscholen, denk aan de onzekerheden in de jeugdzorg en de gevolgen van de coronacrisis. 

Terugkijkend was 2020 een bewogen jaar. Maar ondanks corona wel een jaar met wederom stappen in de goede richting van het volbrengen van het coalitieprogramma. Het laatste jaar voor de verkiezingen (2022) kan en moet verder gewerkt worden aan de uitvoering. Daar gaan we graag samen met u mee aan de slag! DMP Heusden wenst alle inwoners van de gemeente Heusden fijne feestdagen en vooral een gezond en gelukkig nieuwjaar. DMP Heusden gaat zich ook volgend jaar weer maximaal inzetten om uw vertrouwen in ons waar te maken. 

Ook voor 2021 geldt: Samen doen, samen sterk!