Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bibliotheek Heusden: plan 2021-2024Het nieuwe beleidsplan van Bibliotheek Heusden is een makkelijk leesbare, heldere notitie met, op grote lijnen, een goede en duidelijke visie. Namens DMP Heusden de complimenten hiervoor aan het bestuur van de bibliotheek. Door een aanvullende brief van de bibliotheek (d.d. 5 november 2020) werden de laatste vragen bij DMP weggenomen. We konden ons dan ook vinden in het behandelde raadsvoorstel op 15 december jongstleden. DMP-raadslid Jeannette Verhoofstad gaf daarbij het volgende aan. 

Voor DMP is vooral van belang het genoemde onderzoek naar het fijnmazige netwerk. Wij denken dat daar behoefte aan is. Veel zaken in het beleidsplan, dat de bibliotheek schreef, onderschrijven dit.

  • In het voorwoord wordt genoemd dat “steeds meer de activiteiten van de bibliotheek zich afspelen buiten de bibliotheken; op scholen, in verzorgingstehuizen en soms zelfs op straat”. Hierbij wordt aangegeven dat er een verplaatsing van activiteiten is.
  • Bij de criteria van locatiekeuze noemt men dat de laagdrempeligheid belangrijk is en daarmee de vindbaarheid. Hoe fijnmaziger hoe beter je recht doet aan dit criteria. Een “hoofdlocatie” is dan ook minder belangrijk qua ligging.
  • Samenwerking met maatschappelijke en culturele partners (wat ook een criteria is voor de locatiekeuze) is gemakkelijker als je ze opzoekt. Men geeft aan dat veel bibliotheken in MFA's (multifunctionele accommodaties) zitten, de openingstijden verruimen, meer zichtbaar zijn en meer activiteiten samendoen. Dit klinkt DMP als muziek in de oren.

DMP Heusden vindt het van belang dat een samenlevingsbibliotheek (wat bibliotheek Heusden wil zijn) zich laat zien daar waar het te doen is. Interactie met de gemeenschap versterken kan alleen in de nabijheid en daarvoor is voor DMP een grote hoofdlocatie geen vereiste.

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2019 heeft DMP al aandacht gevraagd voor de manier van communiceren met de bibliotheek. Deze oproep moest helaas herhaald worden. Uit een veelomvattend beleidsplan wordt door twee partijen vooral één onderwerp eruit gelicht en wel het voorstel tot verhuizen van de bibliotheek naar De Voorste Venne en hierbij wordt de media gebruikt om ongenoegen te uiten. Wij blijven graag uit deze discussie.

Als DMP Heusden roepen we beide partijen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en tot een goed constructief overleg te komen voor uiteindelijk een goed plan voor onze inwoners. Gelezen de brief van de bibliotheek (d.d. 5 november 2020) lijken hiervoor meer dan voldoende handvatten. DMP wil beide partijen meegeven dat communicatie niet gaat over zenden en ontvangen, maar over begrijpen en verbinden. Als je open en eerlijk wil communiceren moet je ook luisteren naar de dingen die je niet wilt horen, aldus DMP-raadslid Verhoofstad. 

DMP Heusden heeft ingestemd met het voorliggende raadsvoorstel en daarmee het volgende besluit:

  • kennis te nemen van het beleidsplan 2021-2024 van de Bibliotheek Heusden;
  • te constateren dat dit beleidsplan onvoldoende aansluit bij de wensen en verwachtingen van de raad;
  • de besturen van de Bibliotheek Heusden en De Voorste Venne dringend te verzoeken om voor 1 april 2021 met een gezamenlijke en goed onderbouwde rapportage te komen over de huisvesting van de bibliotheek in De Voorste Venne;
  • het bestuur van de Bibliotheek Heusden te verzoeken om voor 1 juli 2021 in gesprek te gaan met scholen en buurthuizen en met een goed onderbouwde rapportage te komen over de vraag of en hoe een fijnmazig netwerk van servicepunten en schoolbibliotheken in de gemeente kan worden gerealiseerd.