Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Voorste Venne: klimmen met bepakkingEen bruisend cultureel centrum voor de gemeente Heusden is wat DMP volledig ondersteunt. Door het voormalige bestuur is een geweldig mooie huisvesting gerealiseerd. Nu een nieuw bestuur is aangetreden, is het mooi als nieuwe plannen direct resultaat hebben. Helaas loopt dit vaak anders dan gedacht. Als nieuw bestuur starten aan een missie om een berg te beklimmen is lastig, laat staan wanneer je dit doet mét een rugzak vol zware bepakking, wat deze Coronatijd met zich meebrengt. 

Als DMP Heusden hebben we geen directe invloed op Corona. Maar die rugzak met bepakking willen we in iedere geval afnemen om het bestuur alle kans te bieden op het bereiken van die top, aldus DMP-raadslid Jeannette Verhoofstad in haar betoog in de raadsvergadering. De duidelijke missie, plannen en gezette stappen maakt dat we vertrouwen hebben in het bestuur van De Voorste Venne en ons kunnen vinden in het voorgestelde toekomstbestendige scenario en het voorliggende raadsvoorstel.

DMP Heusden moedigt het idee van het bestuur aan om in het kader van een positieve exploitatie te kijken naar verduurzaming (zonnepanelen) en dit wat ons betreft in relatie tot de duurzaamheidsopgave die we als gemeente zelf hebben. Wat DMP betreft hebben we het dan over het pand van De Voorste Venne. Het was goed om te horen dat de wethouder in de informatievergadering van 26 november 2020 aan gaf dat met betrekking tot verduurzaming van het pand het bestuur altijd in gesprek kan gaan met de gemeente. De Voorste Venne staat als gemeentelijk pand namelijk genoemd in de top 11 om te verduurzamen. Dus dit pand naar voren halen zou een win-win kunnen zijn. Het bestuur gaat een periode van drie jaar in om de ambities en missie waar te maken. Een verhuizing van de bibliotheek naar De Voorste Venne zou voor DMP Heusden een mooi succes zijn.

DMP Heusden wil benadrukken dat we lering moeten trekking uit het verleden. Het rapport van BMC gaf een aantal duidelijke conclusies. Het voorliggende raadsvoorstel is daar een uitwerking van. Er werd in het rapport aan de gemeente geadviseerd om beleidsdoelstellingen te formuleren over de functie(s) en taken van De Voorste Venne. Hierdoor kunnen in de toekomst heldere prestatieafspraken worden gemaakt met de stichting en kan de gemeente adequaat sturen op de uitvoering van haar eigen beleidsdoelstellingen. De voortgang en ontwikkelingen monitoren en een vinger aan de pols houden vinden wij, als taak voor de wethouder, essentieel. De wethouder geeft aan dat hij de juiste rol kan pakken die op dat moment past. Verder wordt DMP graag regelmatig bijgepraat en zien we de tussentijdse rapportages en evaluaties tegemoet.

DMP Heusden stemde in met het raadsvoorstel en dus met de volgende besluiten:

  • een subsidie van € 248.004 te verlenen voor het aanzuiveren van het negatief eigen vermogen per 31 december 2019, onder directe verrekening van openstaande vorderingen van de gemeente;
  • een extra subsidie van € 80.000 te verlenen in het te verwachten exploitatietekort 2020, onder de voorwaarde dat de openstaande vorderingen 2020 aan de gemeente worden voldaan; 
  • met ingang van 2021 de structurele subsidie voor stichting De Voorste Venne te verhogen naar € 330.000 per jaar, exclusief indexering, om uitvoering te geven aan de ambities uit het toekomstbestendige scenario en hiervoor de begroting 2021 te wijzigen door het subsidiebedrag met € 20.000 te verhogen; 
  • gedurende drie jaren een extra subsidie te verlenen, van respectievelijk € 75.000 in 2021, € 50.000 in 2022 en €25.000 in 2023, om weerstandsvermogen te vormen en andere frictiekosten (waaronder die van de coronacrisis) te kunnen opvangen en hiervoor de begroting 2021 te wijzigen;
  • de besturen van de stichtingen Bibliotheek Heusden en De Voorste Venne dringend te verzoeken om voor 1 april 2021 met een gezamenlijke en goed onderbouwde rapportage te komen over de huisvesting van de bibliotheek in De Voorste Venne.

DMP Heusden wenst het bestuur van De Voorste Venne veel succes en wijsheid. We zullen ze met belangstelling blijven volgen en gaan graag op hun voorstel in om bijgepraat te worden.