Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Regels huisvesting arbeidsmigranten alsnog aangescherptDMP Heusden wil dat iedere inwoner van de gemeente goed en verantwoord wordt gehuisvest. Dat geldt ook voor arbeidsmigranten. Tegelijkertijd wil DMP ook dat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt van het huisvesten van arbeidsmigranten. Mede om deze reden heeft DMP-raadslid Johan Meesters enkele weken geleden nog verzocht om in historische dorpsgebieden en bebouwingslinten de mogelijkheid tot geconcentreerde huisvesting van arbeidsmigranten in bestaande panden te verminderen van maximaal 30 naar 15 personen.

Al eerder heeft DMP, vanwege verontrustende berichten van inwoners van de Beethovenlaan in Drunen, aandacht gevraagd voor de huisvesting van arbeidsmigranten en gevraagd om directe kamerverhuur (tot 5 personen) in eengezinswoningen aan banden te leggen. Veel huisjesmelkers (ook buiten onze gemeente) maakten hier dankbaar gebruik van. Hieraan is door het vaststellen van een voorbereidingsbesluit een einde gekomen. Voortaan gelden er concrete regels en is een vergunning voor kamergewijze verhuur noodzakelijk. Daardoor maakt onze starter weer een stukje meer kans op de woningmarkt. Want met name goedkopere woningen werden opgekocht en gebruikt voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Tijdens de raadvergadering van 15 december 2020 werd het nog recentelijk aangescherpte beleid behandeld. Het beleid is nu voorzien in goede, gespreide en voldoende huisvesting voor de toenemende groep arbeidsmigranten op korte afstand van het werk en waarborging van een goed woon- en leefklimaat voor zowel arbeidsmigranten als omwonenden. Korte afstand van het werk betekent dat sterk de voorkeur uitgaat naar de huisvesting bij het desbetreffende (agrarische) bedrijf, daarna in de directe nabijheid van het bedrijf en eerst daarna in een reguliere woonomgeving. Daarbij worden ruimere mogelijkheden (tot max. 30 personen) geboden aan de randen van bedrijventerreinen ten opzichte van de historische dorpsgebieden en bebouwingslinten (tot max. 15 personen), wat mogelijk zal bijdragen aan de gewenste voorkeur. In de woonomgeving geldt een toetsingnorm van 5%. Zo mag in elke straat maximaal 5% van de huizen kamergewijs verhuurd worden. Hoogbouw wordt in die 5% niet meegeteld en panden met geconcentreede huisvesting in historische dorpsgebieden en bebouwingslinten tellen dubbel. Ook moeten er altijd twee huizen tussen zitten en gelden er parkeernormen. 

Dat huisvesting van arbeidsmigranten geen makkelijk onderwerp is staat buiten kijf. Maar er ligt nu een goed afgewogen ruimtelijk beleid met sturing- en spreidingsmogelijkheden. Echter zijn we er nog niet. Dit onderwerp vraagt blijvende aandacht: illegale en erbarmelijke huisvestingsituaties moeten worden opgespoord, overlast moet worden voorkomen, goede registratie (ook voor shortstay’ers) en monitoring blijft noodzakelijk. In 2021 komen we er wat DMP Heusden betreft verder over te spreken.

Daarnaast blijft DMP zorgen houden over verdringing op de woningmarkt. Maar het nu volledig uitsluiten van goedkope eengezinswoningen gaat wat DMP betreft te ver. Willen we deze uitsluiten dan zal dit waarschijnlijk leiden tot een tekort aan huisvestingslocaties voor de onmisbare groep arbeidsmigranten. Dit tekort is vervolgens alleen op te vangen met grotere opvanglocaties, vergelijkbaar in de gemeente Waalwijk. Hetgeen DMP Heusden juist niet passend vindt voor onze gemeente. De evaluatie over 2 jaar zal uitwijzen of bijstelling van de regels noodzakelijk is, ondertussen vinger aan de pols en zaken verder uitwerken.