Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DMP Heusden wil meer bouwen voor starters en seniorenUit het woonwensenonderzoek van de gemeente Heusden 2019 blijkt dat er een tekort is aan goedkope koop- en huurappartementen, kleine woningen en goedkope woningen. Het is belangrijk woningen te bouwen voor de juiste doelgroepen. Daarbij komt dat de vernieuwde woonvisie van de gemeente Heusden al 22 maanden is uitgesteld. Reden voor DMP Heusden om zelf een initiatiefvoorstel te schrijven. Dit voorstel ligt nu op tafel bij het college van B&W. Het doel van het voorstel: meer bouwen voor starters en senioren en zorgen dat deze woningen ook voor deze doelgroepen beschikbaar blijven.

Starters
Zoals bekend is de positie van starters op de woningmarkt de afgelopen jaren verslechterd. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Makelaars kost een nieuwbouwwoning gemiddeld € 326.000. Onbetaalbaar voor een jonge generatie huiszoekenden, dankzij onder andere de flexwet van Lodewijk Asscher, de invoering van het leenstelsel en het landelijk geringe aantal gebouwde starterswoningen. Deze krapte op de woningmarkt dwingt starters tot dure middenhuur, houdt ze gevangen in sociale huur waardoor ze geen kapitaal opbouwen, of dwingt ze te verhuizen naar een nabije gemeenten zoals ’s- Hertogenbosch, Waalwijk of Tilburg, om vervolgens niet meer terug te keren. Een eigen huis kopen zit er niet in want dankzij de flexibele banen en een studielening kan een starter de bank geen langdurige zekerheid bieden. Daarom spreken verschillende overheids- en woningbouw instanties al van een stille crisis op de woningmarkt.

Senioren
Eind januari kwam de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen, onder leiding van oud-minister Wouter Bos, met de conclusie dat de ouderenzorg op de schop moet, nu Nederland in snel tempo vergrijst. De commissie komt met ingrijpende voorstellen. Een van de conclusies was dat er veel meer geschikte woningen voor ouderen moeten komen. Gemeenten moeten plannen gaan opstellen hoe die woningen er gaan komen, samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars. Er gebeurt nu veel te weinig, de vrijblijvendheid moet eraf, waarschuwt de commissie het kabinet. De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen kunnen een oplossing bieden. Uit het woonwensenonderzoek blijkt dat ook in Heusden er voor ouderen te weinig wordt gebouwd. Met als gevolg, niet alleen een suboptimaal woningaanbod voor ouderen, maar ook een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt. Er is in Heusden dus een flinke behoefte aan voldoende en geschikte woningen voor senioren.

Pakket aan maatregelen
Om deze problemen voor starters en senioren op de woningmarkt aan te pakken introduceert DMP Heusden een pakket aan maatregelen. De DMP-fractie heeft onder begeleiding van fractievoorzitter Martijn van Esch en raadslid Noah Brok de afgelopen periode gewerkt aan het bedenken en toetsen van haalbare maatregelen. DMP stelt voor:

  1. Meer bouwen voor starters en senioren: DMP Heusden stelt in het initiatiefvoorstel voor om jaarlijks 10% van de totale woningbouw voor starters en 10% van de totale woningbouw voor senioren te bouwen. Het gaat hier om 10% van het totaal te bouwen woningen in de gemeente Heusden. Bij kleine projecten is het immers lastiger om starters- en seniorenwoningen te realiseren dan in grootschalige projecten. Neemt niet weg dat hierin wel gestimuleerd kan worden.
  2. Doelgroepenverordening met instandhoudingstermijn: als de starters- en seniorenwoningen dan gebouwd zijn, moeten deze woningen ook voor deze doelgroep beschikbaar blijven. Veel gemeenten maken daarom gebruik van een doelgroepenverordening met instandhoudingstermijn. DMP wenst dit ook in te voeren. Wat houdt de doelgroepenverordening in? Door het invoeren van deze verordening kunnen de woningen voor een periode van 10 jaar (dit is het wettelijke maximum) enkel en alleen verkocht worden aan de doelgroep starters of senioren zoals beschreven in de verordening. Op deze manier zorgt de gemeente er voor dat de woningen beschikbaar zijn en blijven voor de doelgroep waar de woningen voor bedoeld zijn.
  3. Ten slotte wenst DMP te gaan onderzoeken of de bouw van starters- en senioren woningen op goedkope gemeentelijke grond (NIEG-gronden) wenselijk is. Ook wil DMP dat de gemeente Heusden gaat onderzoeken of initiatieven van derden, waarin starters- en seniorenwoningen worden voorgesteld, kunnen worden toegestaan.

Coalitieprogramma Heusden.Samen.Doen!
DMP Heusden is tevreden over het initiatiefvoorstel wat nu voor ligt en hoopt op steun van andere partijen. Door middel van dit initiatiefvoorstel wordt concreet invulling gegeven aan het coalitieprogramma Heusden.Samen.Doen! Hierin is namelijk afgesproken meer te willen bouwen voor starters en senioren. De fractie DMP kijkt uit naar reactie van het college en andere politieke partijen op dit voorstel.

Lees hier ons initiatiefvoorstel.

 Bekijk hieronder het filmpje van DMP Heusden.