Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heusden heeft huiswerk voor duurzame energie op tijd afDMP kan leven met voorwaarden in kadernota Wind en regionale afspraken
In de raadsvergadering van 12 mei werd met grote meerderheid ingestemd met een tweetal documenten die kaders stellen aan toekomstige projecten voor grootschalige opwek van duurzame energie in de gemeente Heusden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan windmolens en zonnevelden. Heusden heeft alles op alles gezet om de meest belangrijke en wenselijke uitgangspunten voor onze gemeente tijdig in kadernotities vast te leggen. DMP-raadslid Ivan van Hemert voerde het woord.

Belangrijk ook om te weten dat alle inwoners van onze gemeente met regelmaat zijn uitgenodigd om mee te denken en mee aan te geven wat er wel in niet in de nota’s werd gezet. Eerder, namelijk in september 2019, stelde we de Heusdense zonnevisie na eenzelfde proces al vast. Deze notities zijn vervolgens weer de onderlegger voor hetgeen de gemeente inbrengt voor een Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). En de regio moet vervolgens het totaalplan (een bod) voor 1 juni aanleveren bij het Rijk. Dit alles is vastgelegd in het Klimaatakkoord Nederland 2019. Volgens dit akkoord moeten er plannen komen waarmee Nederland in 2050 energieneutraal kan zijn. Heusden valt wat deze plannen betreft niet onder de regio den Bosch maar onder Tilburg. Dit is de regio Hart van Brabant. Er zijn 30 regio’s in Nederland.

In de kadernota Wind zijn vooral de spelregels vastgelegd om eventuele overlast zoveel als mogelijk te voorkomen. Afstanden tot woonkernen, natuurgebieden en andere kwetsbare plaatsen zijn opgenomen. In de nota’s is nu met name gekeken in welke gebieden eventuele projecten gerealiseerd zouden kunnen worden en zijn niet de plaats aangegeven waar ze ook daadwerkelijk moeten komen. Heusden zou mogelijk 10 windmolens moeten plaatsen en daarnaast een behoorlijke oppervlakte zonnevelden. Hierbij moet je denken aan zo’n 100 hectare (ongeveer 200 voetbalvelden). Het is wel zo dat meer van het ene verminderd mag worden op het andere. Ook voor de zonnevelden hebben we de uitgangspunten dus al vastgelegd.

Heel belangrijk dat is vastgelegd dat er in onze gemeente alleen ruimte is voor projecten als deze door of in samenwerking met de lokale samenleving worden ontwikkeld. Minimaal 50% van de revenuen moet dan ook hier naar toe terugvloeien. Ivan van Hemert gaf aan dit percentage echt als de ondergrens te zien en hoopt dat de gemeente als uitgangspunt inzet op een fors hoger percentage.

Een heikel punt tijdens de raadsvergadering was nog de volgorde waarin we de energietransitie op willen pakken. Zo lopen er natuurlijk al vele projecten met het isoleren van woningen en grote bedrijfspanden. Ook zon op dak loopt al. Maar dit zou op veel grote, vaak industriële panden nog veel meer kunnen zijn. Vervolgens zonnevelden nabij de kernen en dan pas grote zonnevelden in het buitengebied. De zonneladder uit de Heusdense visie wijkt echter af van de zonneladder uit de REKS. Dit geeft binnen de regio een ongelijk speelveld met name bij zonnevelden in het buitengebied. Vooral bij dit laatste moeten we aandacht hebben voor het niet onnodig opofferen van kostbare voedselgronden en willen wij dat organisaties zoals de ZLTO hierover mee adviseren. Hiervoor heeft DMP samen met VVD een motie ingediend die met een krappe meerderheid binnen werd gehaald.

Duidelijk is wel dat er toch snel forse stappen gezet moeten worden om ons milieu te verbeteren, waarbij we ook wel eens twee stappen gelijk zullen moeten zetten, aldus Ivan van Hemert.

Zie hier het artikel in het Brabants Dagblad.