Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scherp aan de wind bij Omgevingsdienst Midden- en West-BrabantDe Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (kortweg OMWB) is een regionale uitvoeringsdienst. Zij voeren voornamelijk zogenaamde VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit voor de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant, op het gebied van milieu, veiligheid en leefomgeving. Heusden is aangesloten bij de OMWB.

Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling OMWB stelt het dagelijks bestuur (DB) van de OMWB de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2021. Voor DMP zijn daarbij twee onderwerpen belangrijk.

Ten eerste de kracht die van de zienswijze uit gaat. Ondanks dat verschillende gemeenten hebben aangedrongen op efficiencyvoordelen en bezuinigingsmaatregelen heeft de OMWB dat in de begroting nagelaten. Daarom heeft DMP samen met VVD en Heusden Een een amendement opgesteld. DMP wil dat het college er op in zet dat de OMWB scherp aan de wind gaat varen. Dit amendement is aangenomen.

Ten tweede is DMP ingegaan op het voorstel om voor Heusden 50.000 euro extra in te zetten voor nieuwe werkzaamheden in het werkpakket 2020. De gemeente Heusden wil zelf dus nog extra uitgeven aan de OMWB voor de zogenaamde verzoektaken. Het budget hiervoor is met 50.000 euro verhoogd conform besluit van het college op 19 november 2019. Deze verhoging wordt voor 2020 meegenomen in de eerste bestuursrapportage en voor 2021 en verder in de voorjaarsnota. De discussie of DMP dit structureel wil gaan uitgeven komt dus ook bij behandeling van de bestuursrapportage en de voorjaarsnota. Fractievoorzitter Martijn van Esch heeft vooruitlopend daarop nu al wel aangeven dat DMP dan meer inzage wil in nut en noodzaak ten aanzien van de extra verzoektaken. DMP zou nu niet meteen willen versoberen in de taakuitvoering. Heusden zit qua budget en omvang gemeente al redelijk scherp in de budgetten. Maar wellicht kan het budget incidenteel op projectbasis worden ingezet in plaats van structureel. Daarnaast willen we wel duidelijk inzicht en gevoel bij de nut en noodzaak.