Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DMP Heusden voor inzet van Praktijkondersteuner JeugdIn de raadsvergadering van 13 mei 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de inzet van Praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen. Een prima voorstel waar DMP Heusden achter staat en waarvan we verwachten dat het een positieve bijdrage gaat leveren voor de jeugdigen en hun ouders die ondersteuning nodig hebben. DMP-raadslid Jeannette Verhoofstad voerde eerder hierover het woord.

Achtergrond
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht, moeten gemeenten in ieder geval:

  • de jongere adviseren welke hulp het beste past;
  • samen met de jongere de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
  • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

Wat betekent dit voor de gemeente Heusden?
De gemeente Heusden valt binnen het grotere samenwerkingsverband van Hart van Brabant. Iedereen kent de berichten van de lange wachtlijsten en de oplopende kosten van de jeugdzorg. DMP Heusden vindt dat de jeugdige zo snel mogelijk, efficiënt en passend bij de persoon, geholpen moet worden. Om de jeugd vroegtijdig te kunnen helpen wanneer ze tegen problemen aanlopen en daardoor ook de kans op duurdere zorg te verkleinen, zijn er de afgelopen jaren succesvolle pilots geweest in verschillende gemeentes binnen Hart van Brabant. Ook de huisartsen zijn geconsulteerd en zij hebben vrijwel unaniem aangegeven aan de slag te willen gaan met de inzet van een Praktijkondersteuner Jeugd. Dat de inzet van een Praktijkondersteuner Jeugd een breed gedragen initiatief is, is voor DMP een belangrijk argument, aldus Jeannette Verhoofstad. De Praktijkondersteuner Jeugd wordt ingezet van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021. Dit bij elke deelnemende huisartsenpraktijk voor een aantal uren per week. De inzet wordt gefaseerd uitgerold in het eigen tempo en passend bij de afzonderlijke praktijken.

Wat betekent dit financieel?
De kosten voor de inzet van deze praktijkondersteuners zullen 50/50 gedeeld worden door de gemeente Heusden en de zorgverzekeraars. Een deel van de taken die een huisarts heeft voor de ondersteuning naar jeugdigen en gezinnen valt namelijk onder de basistaak vanuit de Zorgverzekeringswet. De Praktijkondersteuner Jeugd gaat deze taak vervullen waardoor deze inzet deels kan vallen onder de financiering vanuit de Zorgverzekeringswet.

Samenwerking met anderen
Binnen Bijeen zijn diverse medewerkers die een rol hebben in de samenwerking met de huisarts rondom jeugdhulp. Zowel de jeugdarts als de consulenten jeugd hebben op bepaalde momenten contacten met de huisartsen rondom de inzet van jeugdhulp. De jeugdarts en de consulent jeugd hebben ieder ook hun eigen expertise en rol. De inzet van de Praktijkondersteuner Jeugd is aanvullend hierop en kan ook praktische ondersteuning bieden aan jeugdigen en het gezin.