Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voldoende geld voor Veiligheidsregio Brabant-NoordDagelijks horen we de veiligheidsregio’s genoemd worden in de coronacrisis. Daarvoor hoorde je er meestal niet zo veel over, maar binnen de Heusdense politiek werd de laatste maanden druk gedebatteerd over de toekomstige noodzakelijke ontwikkelingen binnen deze organisatie. Ons land is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Heusden valt onder Brabant-Noord, een samenwerkingsverband van 17 gemeenten met Boxmeer als meest oostelijke- en Heusden als meest westelijke gemeente. Den Bosch is het grootst en daarmee de centrumgemeente.

In een veiligheidsregio werken verscheidene besturen en diensten samen bij de uitvoering van taken op het gebied van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd en voor een groot gedeelte betaald door de deelnemende gemeenten.

Ook onze brandweer met haar vrijwilligers, het materieel, de jeugdbrandweer en sinds vorig jaar ook de brandweerkazernes vallen onder deze regionale samenwerking. Dit overigens met lokale verankering en behoud van de vrijwilligheid. DMP hecht grote waarde aan veiligheid en de mensen die zich daarvoor inzetten. Er moet dan ook voldoende geld zijn om deze organisatie goed en daadkrachtig te kunnen laten werken.

Onze Veiligheidsregio is gestart in 2011 en moest het tot en met 2018 doen met nagenoeg hetzelfde budget. Daardoor waren de mogelijkheden tot doorontwikkeling en versterking van de organisatie te gering, zo concludeerde het bestuur nadat wij vanaf medio 2017 hier al de nodige aandacht voor hadden gevraagd (zie artikel). Vanaf 2019 is er door alle gemeenten dan ook flink geld bijgelegd en werd er een reserve opgebouwd om wat grote stappen voorwaarts te kunnen zetten. Dit alles werd opgenomen in het nieuw beleidsplan 2020-2023 en daaruit bleek tevens eenmalig € 2.100.000 nodig te zijn.

Volgens de raadsvoorstellen zat er slecht € 950.000 in de gezamenlijke spaarpot en dan kun je niet verwachten dat je daar alles mee kunt doen. Dan moet je prioriteiten stellen. Tot in drie vergaderingen toe heeft DMP hier aandacht voor gevraagd en even zo vaak is burgemeester Van Hees als verantwoordelijk bestuurder hier met grote betrokkenheid achteraan gegaan. Gelukkig maar, want onlangs kon worden vastgesteld dat er nu met een bedrag van € 2.500.000 voldoende geld was gereserveerd. De veiligheidsregio heeft inmiddels ook in Heusden groen licht gekregen voor hun versterkingsplannen.

Wij wensen iedereen die momenteel een rol heeft binnen de veiligheidsketen veel sterkte toe en dank namens DMP Heusden.