Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenwerking Noordoost Brabant kan en moet beterDMP Heusden heeft de afgelopen jaren meerdere keren de samenwerking in Noordoost Brabant aan de orde gesteld. DMP is voor de brede overheidssamenwerking binnen Noordoost Brabant. Maar wij hebben grote twijfels bij de economische samenwerking Agrifood Capital en de effectiviteit hier van. Wat levert Agrifood Capital de gemeente Heusden, en vooral de ondernemers van Heusden op?

Door de Regio Noordoost Brabant (17 gemeenten en 2 waterschappen) zijn drie agenda’s opgesteld, te weten:

  • Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van de Regio Noordoost Brabant (overheidssamenwerking);
  • Strategische Agenda van Stichting AgriFood Capital (economische samenwerking van overheden, ondernemers en kennisinstellingen);
  • Strategische WERKagenda ‘Op weg naar 2030’ van Noordoost Brabant Werkt (samenwerking van overheden, bedrijfsleven, onderwijs en sociale partners op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt).

Aan de laatste neemt Heusden geen deel aangezien er hier samengewerkt wordt binnen Midden Brabant. De totale kosten kosten zijn 3 euro per inwoner per jaar. Waarvan 1,44 euro voor Agrifood Capital. Het college stelt voor om de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van de Regio Noordoost Brabant vast te stellen en kennis te nemen van de overige twee. Daarnaast geeft het college in het besluit bij gedachtestreepje 4 aan in Noordoost Brabant het gesprek aan te willen gaan over de meerwaarde van AgriFood Capital voor onze gemeente om de samenwerking in dit opzicht naar de toekomst toe te continueren. Door dit op te nemen onder besluit laat het college wat DMP betreft haarfijn merken dat er wat te verbeteren is ten aanzien van de regionale samenwerking.

Wat zijn de overwegingen die naar voren zijn gebracht en vragen die DMP gesteld heeft?

  • Ten eerste vinden wij dat er over de afgelopen jaren onvoldoende resultaat blijkt uit de samenwerking; het college kan matig inzicht geven in de resultaten. Dat geeft het college zelf ook toe in de raadsinformatiebrief. Het college geeft aan dat wij Agrifood Capital niet moeten zien als een business case maar als een geloofsovertuiging.
  • Ten tweede had DMP de gehouden evaluatie in ieder geval zwaarder bedoeld, gezien de consequenties van het voorliggende besluit. Er ligt een unaniem aangenomen motie van DMP van 2 jaar geleden waar de raad hier ook om vroeg. In de RIB worden concrete resultaten genoemd, namelijk vestiging Aldi Drunen, Landgoed Steenenburg, Loonse en Drunen Duinen als v Gogh Nationaal Park, Snelfietsroute Waalwijk- Den Bosch, Jheronimus Bosch jaar. De vraag is echter wel of dit ook gerealiseerd was geweest als Agrifood Capital niet zou hebben bestaan?
  • Ten aanzien van de opzet en governance van Agrifood Capital zijn er verbeteringen doorgevoerd. De structuur is verbeterd, namelijk ontvlechting van Agrifood Capital uit regionale samenwerking Noordoost Brabant, ook zijn er inmiddels gezamenlijke vergaderingen met alle aangesloten gemeenten en waterschappen en gezamenlijke werkgroepen. Meer bijeenkomsten met raad, college om klokken gelijk te zetten.
  • Kosten zijn een relevant aspect. Per saldo is het goedkoper voor Heusden om aangesloten te zijn bij Agrifood Capital omdat Heusden een lumpsum bijdrage betaalt die aanzienlijk lager is dan gebruikelijke bijdrage in Midpoint Brabant. Hier is de fractie DMP gevoelig voor.
  • Ter vergelijking is het goed om op te merken dat Midpoint alleen logistiek en leisure als speerpunten heeft. AFC betreft ook agri en food. Dit betekent een bredere scope en dus meer mogelijkheden voor Heusdense Bedrijven (voor minder geld). Maar Bedrijven moeten hier wel op gewezen worden! Bijvoorbeeld door de Bedrijven adviseurs van de gemeente Heusden.
  • Tenslotte wil DMP nog de vraag stellen wat wij als raad zelf aan gedaan? Zie in deze het rekenkamer rapport. Conclusie daar was dat de afstand tussen AFC en raadsleden groot is. De raad kan zelf ook prioriteiten stellen en aanwezig zijn op regionale bijeenkomsten. Door actief deel te nemen vergroten wij onze invloed als raadslid. Netwerksturing is en blijft belangrijk. Wordt steeds belangrijker.

Concluderend: Nog steeds na al die jaren matig inzicht in de effectiviteit, onder andere door een hoog over evaluatie, opzet en governance zijn wel verbeterd, kostenargument is zeker relevant, scope is bij huidige model breder (logistiek, leisure, agri en food) en daar zouden dus meer Heusdense Bedrijven van kunnen profiteren.

In het voorliggende raadsvoorstel geeft het college bij het 4e gedachtenstreepje nadrukkelijk aan in gesprek te zullen gaan over meerwaarde voor Heusden om de samenwerking naar de toekomst toe te continueren. De burgemeester heeft de toezegging gedaan om hier toekomstgericht duidelijkheid te willen geven en afspraken te maken.

De fractie DMP stemde uiteindelijk voor het raadsvoorstel met de volgende stemverklaring van fractievoorzitter Martijn van Esch namens DMP Heusden:

Wat voor ligt is een raadsvoorstel over de brede samenwerking binnen Noordoost Brabant. DMP is voor de brede samenwerking in Noordoost Brabant, maar een gedeelte van de fractie heeft onvoldoende geloof in effectieve samenwerking binnen Agri Food Capital. Collega raadslid Joost Meijer kan hier vanavond om redenen niet bij zijn maar heeft wel schriftelijk laten weten slagvaardigheid te missen en dus tegen te willen stemmen.

Hij ziet onvoldoende rendement voor Heusdense ondernemers. Een ander gedeelte van de fractie is van mening dat we een bredere scope moeten houden, dansen op schalen, en dus meer mogelijkheden voor Heusdense Bedrijven (voor minder geld). Maar Bedrijven moeten hier wel op gewezen worden.

DMP houdt de portefeuillehouder zeker aan de toezegging van gisterenavond om ten aanzien van Agrifood Capital stappen te zetten en toekomstgericht afspraken te maken waarin duidelijk wordt wat we wel en niet van elkaar kunnen verwachten. Zodat aan de voorkant duidelijk is wat de samenwerking op zou moeten leveren of zeker niet op gaat leveren. DMP refereert hierbij aan de door deze raad unaniem aangenomen motie van 2 jaar gelden. Ik geef hiermee zelf Agrifood Capital voor nu dus het voordeel van de twijfel, maar DMP zal deze zeker kritisch blijven volgen en horen graag binnenkort de terugkoppeling.