Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scholen - De basis in de buurtGisteren stond het zogenoemde IHP op de agenda. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor investeringen in de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. In een Integraal Huisvestingsplan (IHP) leggen gemeente en scholen hun gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst vast. Hoe gaan we scholen bouwen die tegemoet komen aan de eisen van de toekomst en die ook dusdanig bestendig zijn dat ze over 50 jaar (de gemiddelde afschrijvingstermijn) nog steeds hun rol kunnen vervullen. Voor een DMP een zeer belangrijk onderwerp.

Wat DMP betreft lag er een prima aanzet voor de komende twee jaar voor aan de raad. Wat we echter missen is een totale visie op onderwijs. Om tegemoet te komen aan de eisen van de toekomst moet je daar wel een gedeeld beeld bij hebben. Wat DMP betreft zou de school “de basis in de buurt” moeten zijn. Een logische plaats waar de behoeftes uit de wijk samen komen. Te denken valt aan een logische bundeling van scholen - Athena, Jongleren en Wereldwijs in één gebouw, het samenvoegen van een dorpshuis ’t Rad bij de TH J Rijkenschool zou voor de kern van Elshout bijvoorbeeld een logische keuze kunnen zijn, maar ook een leen en uitgifte punt van boeken ter bevordering van het leesonderwijs zou in de optiek van DMP een hele logische kunnen zijn. We hebben het college verzocht om met name bij nieuwbouwprojecten en renovatie goed te kijken en de behoefte vanuit de betreffende wijk in beeld te brengen om waar mogelijk zaken te laten samenvallen.

Uiteraard kwam ook de financiële component flink ter sprake. De diverse documenten laten een flinke stijging van de investeringsbedragen zien echter is dit wel te verklaren. De eisen vanuit de overheid voor schoolgebouwen zijn aangescherpt, er worden eisen gesteld aan duurzaamheid maar ook de bouwkosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Tot zover verklaarbaar.

Het IHP is gebaseerd op aannames, zogenoemde normbedragen. Met name de aannames inzake het bouwen volgens de ENG norm (energieneutraal) zijn erg theoretisch. Er is nog weinig bekend over het ENG bouwen in relatie tot het primair onderwijs en de BENG (bijna energieneutraal) norm is pas vanaf juli een verplichting. In het raadsvoorstel wordt gesproken over het ambitieniveau voor het energieneutraal bouwen van scholen. Op zich een prima uitgangspunt. Dit is ook conform het coalitieakkoord waarin het doel is om alle gemeentelijke voorzieningen vanaf 2030 energieneutraal te hebben. Echter is een ambitie een doel welke je nog kan bijstellen wanneer daar een aanleiding toe is. Een mogelijke aanleiding zou kunnen zijn dat de kosten tussen BENG en ENG hoger zijn dan waar nu vanuit wordt gegaan. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de bouwnorm van per m2 na aanbesteding hoger blijkt te liggen. Kortom er is nog heel veel onduidelijkheid. Er wordt gewerkt met indicatieve cijfers en pas na de aanbesteding zullen we de cijfers vanuit de markt hebben. Een logisch moment om daarna pas over te gaan tot besluitvorming inzake het duurzaamheidsniveau. Echter om deze overweging en besluitvorming zo goed mogelijk te kunnen maken als gemeenteraad hebben we inzicht nodig. In dat kader hebben we de wethouder verzocht wanneer het bouwkrediet voor de projecten voor de komende twee jaar wordt voorgelegd aan de raad dat we inzicht krijgen in het verschil tussen BENG en ENG bouwen (inzicht in investering en opbrengsten maar ook de kosten voor onderhoud van technische installaties). Kortom een compleet plaatje op basis waarvan een besluit kan worden genomen over het duurzaamheidsniveau. Om dit te bewerkstelligen hebben we samen met de VVD een amendement ingediend wat unaniem is aangenomen.

De paaltjes zijn geslagen nu is het tijd om aan de slag te gaan met al de mooie plannen uit het IHP. De dromenvanger staat al in de startblokken en ook dit jaar zal worden gestart met de voorbereidingen voor de Bussel. We blijven de projecten met opperste belangstelling volgen!