Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DMP kiest voor beperkte aanscherping APVIn de raadsvergadering van 18 februari 2020 is voorgesteld om in de APV regels op te nemen voor waterpijpcafés (of shisha-lounge), een verplichte registratie in een nachtregister, het verplicht bijhouden van een opkoopregister, een verbod op hinderlijk gebruik van lachgas en het opnemen van een grondslag voor het opleggen van een aanlijn- en muilkorfgebod op eigen terrein. Een aantal andere actuele onderwerpen hebben niet of nog niet geleid tot een voorstel tot aanpassing van de APV. Het gaat dan om een verbod tot het oplaten van ballonnen, de regels over carbidschieten en het opnemen van regels over lichtreclame. Een 3-tal onderwerpen uit de APV vallen DMP Heusden op en zouden wat DMP betreft aandacht moeten hebben. In het betoog van fractievoorzitter Martijn van Esch kwamen ze 1 voor 1 aan bod.

Onderzoek hoge boetes afvaldumping
De fractie DMP wil onderzoek naar mega boetes voor illegale storters naar voorbeeld van de gemeenten Tilburg en Mechelen in België. DMP is benieuwd naar de haalbaarheid, wat eventuele vervolgstappen zouden kunnen zijn? Het artikel met het voorbeeld uit Tilburg is eerder aan de burgemeester overhandigd. De burgemeester heeft aangegeven dat zij hier nog aanvullend uitzoekwerk heeft en hier op terug zal komen bij een volgende herziening van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Carbidschieten
DMP Heusden is voor deregulering en stellen eigen verantwoordelijkheid van onze bewoners en ondernemers voorop. Dus hoe minder regels, hoe beter. Zo hebben wij in december 2015 niet ingestemd met het raadsvoorstel om voor carbidschieten allerlei regels op te nemen in de APV. Wij vinden immers dat het traditioneel carbidschieten moet blijven bestaan. De carbid schieters weten over het algemeen goed wat ze doen en door de jaren heen hebben beperkt incidenten plaatsgevonden. Wel hebben wij als gemeenteraad in december 2016 besloten om het carbidschieten tijdens oud en nieuw gelijk te stellen aan het tijdstip van het afsteken van vuurwerk, dit is dan ook de enige beperking. DMP was hier voorstander van. Wat doe je dan met de overlast in Drunen zoals geschetst door de inspreker tijdens de informatievergadering in januari 2020? Wat ons betreft handhaven! Dat kan nu ook al op basis van huidige wetgeving en APV. DMP zou daarnaast graag zien dat de politie of burgemeester een interventie pleegt of een gesprek aan gaat met deze jongeren voorafgaand aan oud en nieuw. Wij verwachten dat best bekend is om wie het gaat. Dan lossen we het probleem van Drunen op zonder dat daar de rest van de gemeente beperkingen worden opgelegd door het invoeren van een verbod voor de hele gemeente Heusden.  

Alcohol op straat
Tijdens de informatievergadering op 28 januari 2020 is het verbod op het gebruik van lachgas besproken. Daarbij werd voorgesteld om het verbod op lachgas op dezelfde wijze te regelen als het verbod op alcohol, namelijk binnen aangewezen gebieden (de bebouwde kom van de kernen in Heusden) mag op openbare plaatsen geen alcohol worden gebruikt. De burgemeester zou de mogelijkheden hiertoe verkennen. DMP was hoogst verbaasd dat dit resulteerde in een raadsinformatiebrief waarin het eerder voorgestelde verbod op lachgas onveranderd bleef en het verbod op alcohol werd afgezwakt. Dit was zeker niet de intentie van de vraag. Het is voor te stellen dat het wijzigen van het verbod op alcohol een betere juridische grondslag oplevert, maar de praktische uitwerking ervan achten wij maatschappelijk onwenselijk. Door het verbod op alcohol te wijzigen ontstaan er mogelijkheden om overal alcohol te gebruiken zolang er geen sprake is van overlast, ook op plaatsen waar dit ongewenst is. Denk hierbij aan bij scholen, in speeltuinen, parken en centra. In december 2019 heeft de gemeenteraad een ‘preventie en handhavingsplan alcohol’ vastgesteld, waarin alcoholmatiging, voorbeeldfunctie, voorlichting, volksgezondheid de boventoon voeren. Wat voor signaal geef de gemeente Heusden vanuit die beleidslijn af om nu toe te staan overal alcohol te nuttigen? Daarnaast de vraag: Waarom iets wijzigen wat ogenschijnlijk al jaren helder en eenduidig is geregeld en waar de politie en boa’s goed mee uit de voeten kunnen. Kortom: DMP wil vast houden aan het verbod van het gebruik van alcohol op de wijze waarop dat nu geregeld is in de APV. Een ruime meerderheid van de raad was ook deze mening toegedaan. De burgemeester heeft aangegeven een onderzoek te doen naar een breder verbod op lachgas. Bij de eerstvolgende herziening van de APV komt zij hierop terug. Wat ons betreft kunnen indien noodzakelijk dan ook met nieuwe voorstellen worden gekomen voor een andere invulling van het verbod op alcohol. Voorstellen die een betere balans hebben tussen juridische houdbaarheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid. Wij wachten het af.

 Zie hier het artikel in het Brabants Dagblad.