WoonService Regionaal heeft een te groot negatief effect op de kansen van inwoners op een sociale huurwoning, zo stelt de fractie DMP Heusden in de gemeenteraadsvergadering van 18 mei 2021. Sinds eind 2019 is Woonveste aangesloten bij WoonService Regionaal: een regionaal woningtoewijssysteem waarmee inwoners uit andere gemeenten op sociale huurwoningen in Heusden kunnen reageren en andersom. Dit pakt echter verkeerd uit voor de Heusdense inwoner: veel vaker wordt een sociale huurwoning in Heusden toegewezen aan een Bosschenaar dan andersom. “Dat moet anders”, stelt de fractie van DMP.

Daarom heeft DMP samen met de fracties van Gemeentebelangen en de VVD een motie ingediend om te kijken hoe deze situatie kan worden verbeterd. De motie is in meerderheid aangenomen. De wethouder moet nu in gesprek met Woonveste om te kijken hoe hij de kansen van Heusdenaren op een sociale huurwoning kan verbeteren. Hierover wordt vervolgens een evaluatie gehouden die in het vierde kwartaal wordt teruggekoppeld aan de gemeenteraad. “Mochten de kansen van inwoners op een sociale huurwoning het komende jaar niet verbeteren dan kunnen wij er als DMP maar een conclusie aan verbinden: als gemeente Heusden zouden we dan uit WoonService Regionaal moeten stappen.” Zo stelt Noah Brok (20), woordvoerder namens DMP Heusden.

Op dit moment wordt 45% van de sociale huurwoningen toegewezen uit inwoners uit Den Bosch tegenover 30% voor de aansluiting bij WoonService Regionaal: dat is een stijging van 50%. Mede hierdoor zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning in de gemeente Heusden aanzienlijk gestegen. Wat ons betreft moet dit verbeteren en moet de wethouder daar de komende tijd alles aan doen. Daarom vinden wij het belangrijk dat we een signaal afgeven: naar de wethouder, naar Woonveste maar zeker ook naar onze inwoners. Wat ons betreft moet dit percentage naar beneden, het liefst naar die oude 30% zodat elke Heusdenaar die dat wil, in Heusden aan een sociale huurwoning kan komen.

Lees hier de aangenomen motie

Menu