Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DMP stelt vragen over Lokale Educatieve Agenda

DMP Heusden heeft artikel 43 vragen gesteld over de Lokale Educatieve Agenda (LEA). We horen u denken; “de wat?” Niet onbegrijpelijk trouwens want het beestje kan bij gemeenten een verschillende naam hebben en tevens wordt er ook niet vaak over gecommuniceerd. Daarom even een kleine toelichting.

Wat is dat nu precies een LEA?
Er kunnen veel verschillende opvattingen zijn over de rol welke gemeenten dienen te spelen als het gaat om de maatschappelijke opgave van het onderwijs. Landelijk rijst deze vraag meer en meer nu gemeenten een steeds grotere verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld voor wat betreft het sociale domein. Dit mede door de invoering van de participatiewet, de WMO en de jeugdwet.

In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) is vastgelegd hoe organisaties in o.a. het onderwijs, peuterspeelzalen, de kinderopvang, de zorg, de culturele sector, sport en de gemeente ervoor willen zorgen dat de jeugd zich optimaal kan ontwikkelen. Door gezamenlijk te zorgen dat zij de kennis en vaardigheden leren die ze in de maatschappij en later op de arbeidsmarkt nodig hebben. Het is daarbij belangrijk dat gemeente, schoolbesturen en andere instellingen op basis van gelijkwaardigheid lokaal overleg voeren en tot afspraken komen.

Gezamenlijk wordt bepaalt welke thema’s prioriteit hebben en hoe (structureel) aan diverse thema’s gewerkt zal worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een lokale educatieve agenda, het "eindstuk" waar alle betrokken partijen zich aan committeren. Tevens fungeert de LEA ook als een kompas voor ander beleid. Stel dat de afspraak wordt gemaakt dat we binnen onze gemeente gaan werken aan doorlopende leerlijnen van voorschoolse educatie naar het basisonderwijs dan zegt dit ook iets over je onderwijshuisvesting maar kan ook het onderwijsachterstandenbeleid raken.

De LEA van de gemeente Heusden dateert uit 2008-2009. Gezien het belang van dit onderwerp een zeer onwenselijke situatie. Daarom hebben we dit thema in maart onder de aandacht van het College gebracht. Het College gaf aan hiermee bezig te zijn en voor het afgelopen zomerreces met een nieuwe educatieve agenda naar de raad te komen. Helaas is het daarna stil gebleven.

DMP Heusden gelooft in “Samen doen Samen sterk”. Juist ook op het gebied van educatie. De maatschappelijke context verandert snel en we kunnen niet meer vanuit losse eilandjes blijven werken. We hebben elkaar nodig om ook op dit vlak stappen met elkaar te kunnen zetten. We wachten de beantwoording van de vragen daarom ook vol spanning af.

Lees hier onze vragen aan het college.

Lees hier de antwoorden van het college.